Preskoči na glavno vsebino

EEN

Naziv projekta: Enterprise Europe Network
Akronim: EEN

EEN logo

Enterprise Europe Network

Evropska podjetniška mreža

Opis projekta:

Informiranje, pomoč in svetovanje podjetjem na področju iskanja poslovnih partnerjev, organizacija poslovnih srečanj, javnih razpisov in programov EU. RRA Podravje - Maribor se je v dogovoru z MOM leta 2000 vključila v Evropsko podjetniško mrežo (predhodno EIC) z namenom nudenja podpornih storitev podjetjem in obrtnikom pri iskanju poslovnih partnerjev in koriščenju projektnih sredstev.

Aktivnosti:

 • Pripravljalni sestanki pri podjetjih na njihovem sedežu;
 • Individualno svetovanje podjetjem;
 • Individualna podpora pri vzpostavljanju poslovnih partnerstev s tujimi podjetji;
 • Organizacija mednarodnih kooperacijskih srečanj;
 • Priprava in promocija poslovnih ponudb in povpraševanj podjetij;
 • Objava in posredovanje podatkov o tujih ponudbah in povpraševanjih. Promocija borze poslovnih priložnosti v okviru e-novic EEN, spletne strani EEN – RRA, spletne strani konzorcija EEN, MSP priročnika, tiskanih novice EEN,…;
 • Pridobivanje povratnih informacij slovenskih podjetij na področju sodelovanja z evropskimi institucijami; Informacije se zbirajo na osnovi oblikovanih kampanj in anket Evropske komisije, cilj raziskav je zbrati mnenja mikro, malih in srednjih podjetij na različnih EU področjih;
 • Poročanje Evropski komisiji o sklenjenih poslovnih/raziskovalnih sodelovanjih slovenskih podjetij in priprava ASO poročil;
 • Svetovanje in pomoč podjetjem pri prenosu lastništva;
 • Omogočanje dostopa do digitalnih vsebin Enterprise Europe Network, RRA Podravje - Maribor mesečno koordinira pripravo e-novic slovenskega konzorcija EEN in jih posreduje ciljni skupini podjetij in institucij;
 • Sodelovanje z lokalnimi deležniki;
 • Aktivni prispevki pri delovanju mreže Enterprise Europe Network: udeležba na letni konferenci EEN, sodelovanje v sektorskih skupinah (Turizem in kulturna dediščina, Agro-živilstvo, Inteligentna energija), udeležba na specialističnem usposabljanju EEN, udeležba na sestankih usmerjevalnega odbora konzorcija projekta EEN.

Vodilni partner: Institut »Jožef Stefan«

Projektno partnerstvo: RRA Podravje - Maribor, Gospodarska zbornica Slovenija, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, SPIRIT, javna agencija.

Trajanje projekta: januar 2020–december 2021.

Skupna vrednost projekta: 1.254.000,oo evrov.

Vir financiranja: COSME – Program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (2014–2020)