Preskoči na glavno vsebino

ERASMUS NET

Naziv projekta: ERASMUS NET
Akronim: ERASMUS NET

Erasmus net

Kratek opis projekta:

Projekt ERASMUS NET se je izvajal v okviru programa Erasmus za mlade podjetnike. RRA Podravje - Maribor je bila ena izmed lokalnih kontaktnih točk za mlade podjetnike, ki so želeli obogatiti svoje izkušnje, poglobiti znanje in razširiti svojo poslovno mrežo, tako da del časa preživijo v podjetju, ki ga upravlja izkušen podjetnik iz druge države. Te točke, ki jih izbere Evropska komisija, vodijo mlade podjetnike med izmenjavo: svetujejo pri prijavi, pomagajo oblikovati uspešen odnos s primernim podjetnikom in zagotoviljo odgovore na vsa vprašanja. Lokalna kontaktna točka sodeluje tudi z izkušenimi podjetniki v državi, ki želijo svetovati mladimi podjentiki iz tuijne.

Splošni cilj projekta ERASMUS NET je bil prispevati k podjetništvu, izboljšati mednarodno konkurenčnost evropskih majhnih in srednje velikih podjetij (MSP) in podpreti potencialne start-upe in novo ustanovljene MSP-je v sodelujočih državah. Specifični cilji projekta pa so bili:

  • Usposabljanje na delovnem mestu za nove podjetnike iz udeleženih regij in MSP-je iz drugih držav programa, z namenom ustvarjanja pogojev za uspešen razvoj poslovnih iniciativ;
  • Izmenjava izkušen in informacij med podjetniki iz udeleženih regij, in sicer o ovirah in izzivih pri ustanavljanju in razvoju njihovih podjemov;
  • Pospešiti dostop do trgov in identificirati potencialne partnerje iz novih in ustanovljenih podjetij v EU;
  • Podpreti mreženje med podjetniki, ki se srečujejo z različnimi izzivi pri izvajanju svojih poslovnih aktivnostih, predvsem pri vstopanju na mednarodne trge;
  • Povezati rezultate s cilji RIS3 v vsaki sodelujoči regiji.

Vodilni partner:
SODERCAN – Society for Regional Development of Cantabria (Španija).

Projektno partnerstvo:
Cork County Council (Irska), RRA Podravje - Maribor (Slovenija), Center for Business Innovation of Beira Interior (Portugalska), Ciudad metropolitana de Milán (Italija), Managing Company of Science and Technology Park of Crete (Grčija).

Trajanje projekta:
februar 2016–januar 2018.

Skupna vrednost projekta:
565.141,00 evrov.

Vir financiranja:
COSME, Program Erasmus za mlade podjetnike.