Preskoči na glavno vsebino

ESMI

Naziv projekta: Environmental Services for Metalworking Industries
Akronim: ESMI

Opis projekta:

Projekt je pokrival področje okoljskih storitev v kovinsko-predelovalni industriji. V sodelovanju s podjetji in institucijami, so bile identificirane potrebe po izobraževanju in pridobivanju informacij na področju okoljskih storitev ter oblikovana podlaga za sodelovanje med okoljevarstvenimi izvajalci in mrežo EEN (namen: izmenjava znanj in oblikovanje skupne baze znanj). V okviru projekta so bila izvedena različna izobraževanja za podjetja: Razvoj okolju primernejših proizvodov, Okoljska presoja skladnosti z določili EMAS, Presoja energetske učinkovitosti stavb, Upravljavske rešitve na področju zmanjševanja okoljskih vplivov, Presojevalci po ISO14001, Analiza življenjskega cikla proizvoda, Gospodarjenje z odpadki itd. V okviru projekta so se prav tako usposobili predstavniki mreže EEN za nekatera svetovanja podjetjem na okoljskih področjih v kovinskopredelovalni industriji.

Vodilni partner:
Agro Business Park (Danska).

Projektno partnerstvo:
ICS Graz (Avstrija), Tallinn Chamber Koda (Estonija), Steinbeis-Europa-Zentrum (Nemčija), European Information Service Centre (Velika Britanija), UKTI North West (Velika Britanija), CCI Vratsa (Bolgarija), EEN Jönköping (Švedska), Eurosportello Veneto (Italija), Investment and Trade Department, Hungary (Madžarska), RRA Podravje - Maribor (Slovenija).

Trajanje projekta:
maj 2010–maj 2012.

Skupna vrednost projekta:
818.164,00 evrov (delež za MRA: 67.383,00 evrov).

Vir financiranja:
CIP – Competitiveness and Innovation Framework Programme (Specific Action).