Preskoči na glavno vsebino

EuroScreen

Naziv projekta: European Screen Destinations
Akronim: EuroScreen

2 Euroscreen logotype colour
EuroScreen

Opis projekta:

Projekt je bil namenjen spodbujanju ekonomskega vpliva filmske industrije na razvoj turizma v posameznih regijah. Krepitev sodelovanja med ključnimi predstavniki obeh sektorjev ter izboljšanje obstoječih politik je osnovni pogoj za izboljšanje stanja na področju turizma.

V okviru projekta so bile izvedene aktivnosti, namenjene prenosu znanj in izkušenj med posameznimi regijami ter predstavitvi primerov dobrih praks. Partnerji iz držav, kjer je bilo sodelovanje med filmsko industrijo in turističnim sektorjem že dobro razvito in z dobrimi rezultati, so s prenosom dobrih praks prispevali k razvoju obeh sektorjev v državah, kjer se tovrstne povezave še niso koristili v pravi meri. Predstavniki lokalnih oblasti ter ključnih gospodarskih subjektov so skupaj definirali rešitve, s katerimi bi nudili podporo turističnim in filmskim subjektom.

Projekt je bil namenjen institucijam javnega prava, katerih naloga je razvoj lokalnih in regionalnih politik, usmerjenih k spodbujanju razvoja podjetništva ter izboljšanja splošnega gospodarskega stanja. Na drugi strani je želel projekt spodbuditi sodelovanje med gospodarskimi subjekti iz obeh sektorjev ter razvoj inovativnih storitev, ki koristijo kulturno bogastvo in raznolikost posameznih regij.

V okviru projekta sta bili izdelani analiza stanja ter identifikacija primerov dobrih praks. Projektni partnerji so se udeleževali mednarodnih izobraževalnih dogodkov, v okviru katerih je bila partnerjem na voljo možnost izmenjave osebja, kjer so pridobili tudi praktične izkušnje in znanja.

Maribor in podravska regija sta bila s strani izkušenih projektnih partnerjev prepoznana kot velik potencial, zaradi naravne, kulturne in zgodovinske raznolikosti, strnjenosti in strokovne podpore na področju filma, turizma in drugih podpornih storitev. Izdelan je bil akcijski načrt za razvoj filmskega turizma v podravski regiji ter popisane in fotografirane potencialne lokacije za snemanje filmov ter pripravljena podlaga za spletno platformo za trženje filmskih lokacij.

Vodilni partner:
Film London Ltd. (Velika Britanija)

Projektno partnerstvo:
Apulia Film Commission (Italija), Bucharest-Ilfov Regional Development Agency (Romunija), Fondazzjoni Temi Zammit (Malta), Rzeszow Regional Development Agency S.A. (Poljska), Municipality of Ystad (Švedska), Local Public Agency for Economic Development in Malaga (Španija), Lund University, Department of Service (Švedska).

Trajanje projekta:
januar 2012–december 2014.

Skupna vrednost projekta:
2.072.892,00 evrov, od tega 1.761.958,20 evrov ESRR.

Vir financiranja:
ESRR, INTERREG IVC.