Preskoči na glavno vsebino

Expedire

Naziv projekta: EXport and Partnership for Economic Development in Internationalized REgions
Akronim: Expedire

2 EXPEDIRE logo2 logo Interreg
Expedire
Expedire

Opis projekta:

Cilj projekta EXPEDIRE, financiranega iz programa INTERREG Va Slovenija-Avstrija, je bil podpreti oz. povečati število majhnih in srednje velikih podjetij (MSP) iz Avstrije in Slovenije, ki bodo pričela z izvoznim poslovanjem in med katerimi se bodo sklepala čezmejna poslovna partnerstva.

V obdobju treh let so bila vključena podjetja deležna podpore in usposabljanj na področju izvoznega poslovanja v obliki klasičnih in spletnih usposabljanj. Podjetja so tako pridobila nova znanja za učinkovitejše spopadanje z izzivi na področju izvoza. Prav tako so bila vključena podjetja deležna individualnih podpornih storitev ter svetovanj na njihovi poti na nove trge. Podjetjem, ki imajo izvozne izkušnje se je prav tako pomagalo z mrežnimi dogodki in z usmerjenim iskanjem partnerjev za poslovno sodelovanje. Ciljna skupina projekta so bila podjetja (MSP) iz vseh sektorjev in programskega območja, ki so pripravljena izvažati.

V času trajanja projekta se je v projekt vključilo 450 malih in srednje velikih podjetij iz Avstrije in Slovenije, ki so pričela z izvoznim poslovanjem in med katerimi so se sklepala čezmejna poslovna partnerstva.

Rezultati projekta:

  • 10 sklenjenih partnerskih sporazumov med avstrijskim in slovenskimi podjetji;
  • 60 izvedenih mrežnih dogodkov med slovenskimi in avstrijskimi podjetji;
  • 45 delavnic in 9 spletnih seminarjev v okviru „Izvozne Akademije“;
  • svetovanje približno 300 potencialnim in 50 dejanskim novim izvoznikom glede izvoza.

Vodilni partner: ICS – Wirtschaftskammer Steiermark (Avstrija).

Projektno partnerstvo: Wirtschaftskammer Kernten (Avstrija), Gospodarska zbornica Slovenije (Slovenija), Ortner Reinraumtechnik GmbH (Avstrija), Mariborska razvojna agencija (Slovenija).

Trajanje projekta: april 2017–junij 2020.

Skupna vrednost projekta: 1.408.309,65 evrov (delež za RRA: 309.642,86 evrov).

Vir financiranja: Projekt je bil odobren v okviru INTERREG Va Slovenija-Avstrija programa. Projekt je sofinancirala Evropska unija (ESRR).