Preskoči na glavno vsebino

GoDanuBio

Naziv projekta: GoDanuBio – Participativni ekosistemi za pospeševanje oživitve sodelovanja med podeželjem in mestom z upravljanjem podonavskega krožnega biogospodarstva
Akronim: GoDanuBio

Go Danu Bio LOGO

Kratek opis projekta:

Podonavske regije in mesta se soočajo z velikimi demografskimi spremembami. Izseljevanje s podeželja povzročajo boljše zaposlitvene možnosti za mlade in možnosti za boljše življenje v mestih. Soustvarjanje prihodnjih strategij za povečanje privlačnosti podeželskih območij je ključno, da se mladim dajo nove spodbude za oživitev podeželskih območij. Krožno biogospodarstvo se uporablja kot orodje, ki obljublja pospeševanje regionalnega razvoja. Gre za koncept, ki se osredotoča na prehod gospodarstva, ki temelji na fosilnih virih, v gospodarstvo, ki uporablja trajnostno proizvodnjo bioloških virov in procese za razvoj novih proizvodov, pri čemer se osredotoča na podeželska območja in njihov razvoj. Koncept katalizira interdisciplinarno sodelovanje tudi med različnimi političnimi področji/ravnmi za aktivno reševanje demografskih sprememb, s povečanjem ustvarjanja vrednosti z novim sodelovanjem, poslovnimi modeli in vrednostnimi verigami, ki povečujejo privlačnost za bivanje in celo preselitev na podeželska območja.

Dolgoročni cilj projekta je izboljšati socialno-ekonomski status regij, prispevati k varstvu okolja, podnebja in virov ter pospešiti razvoj podeželja. Razvit bo ekosistem za sistematično upravljanje na več ravneh, vključujoč akterje iz zainteresiranih javnosti, akademske sfere, industrije in struktur političnega odločanja. Ta ekosistem daje prostor za soustvarjanje in nove oblike integriranega sodelovanja med mesti in podeželjem, kar vodi k večji institucionalni zmogljivosti za spopadanje z demografskimi spremembami ter k premagovanju vztrajnega pomanjkanja angažiranosti družbenih akterjev v političnem sistemu tako, da jim dodelijo odgovornost za reševanje demografskih sprememb.

Vodilni partner: BIOPRO Baden-Württemberg GmbH (Nemčija).

Projektno partnerstvo: BIOPRO Baden-Württemberg GmbH (Nemčija), ClusterAgentur Baden-Württemberg, hosted by VDI/VDE IT (Nemčija), Poly4EmI/Anteja ECG d.o.o. (Slovenija), Asociatia Clusterelor din Romania (Romunija), IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (Madžarska), Асоциация на бизнес клъстерите (Bolgarija), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Slovenija), Bioeconomy Cluster (Slovaška), Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (Romunija), Národní klastrová asociace (Češka Republika), Изпълнител на агенция за насърчаване на малките и средните, предприятия (Bolgarija), Hrvatski drvni klaster (Hrvaška), Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (Hrvaška), Comuna Ghelinta (Romunija), Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH (Avstrija), Štajerski tehnološki park (Slovenija), Košický samosprávny kraj (Slovaška), ISC Konstanz (Nemčija), Alma Mons d.o.o., Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (Srbija).

Trajanje projekta: julij 2020–december 2022.

Skupna vrednost projekta: 2.713.796,50 evrov(2.214.155,21 evrov sofinancira ESRR, 92.571,80 evrov sofinancira IPA)

Vir financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije, iz transnacionalnega programa Interreg Podonavje.