Good NEWSS

Naziv projekta: good NEWSS – Network – Enterprises – Workforce, Slovenia – Styria
Akronim: good NEWSS – Network – Enterprises – Workforce, Slovenia – Styria

Kratek opis projekta:

Projekt Good Newss se je osredotočil na tri ključna področja: (1) ozaveščanje podjetij in krepitev njihove usposobljenosti za uspešno načrtovanje in razvoj kadrov ter integracijo načela enakosti spolov v poslovno prakso; (2) spodbujanje žensk za prevzemanje aktivne vloge pri načrtovanju kariere in poklicno uveljavljanje v netradicionalnih poklicih; (3) krepitev bilateralnega sodelovanja in razvoj podpornega okolja za poklicno uveljavljanje žensk ter njihovo enakopravnejše vključevanje na trg dela.

Vodilni partner:
EB Projektmanagement (Avstrija).

Projektno partnerstvo:
NOWA Netzwerk für Berufsausbildung Graz (Avstrija), Frauenplattform Bezirk Voitsberg – PRIZMA Zentrum fuer Ausbildung und Beruf, Avstrija), Ekonomski institut Maribor d.o.o., Center razvoja človeških virov (Slovenija), Zavod RS za zaposlovanje (Slovenija), Mariborska razvojna agencija (Slovenija), Regionalni sklad dela Podravje Maribor (Slovenija).

Trajanje projekta:
april 2009–junij 2012.

Skupna vrednost projekta:
1.534.556,00 evrov.

Vir financiranja:
Operativni program Slovenija-Avstrija 2007–2013, MGRT.

Program projekta:
Operativni program Slovenija-Avstrija 2007–2013.

Projektno gradivo:

  • Regionalni zaposlitveni pakt za Podravje 2013–2020
  • Čezmejni zaposlitveni pakt
  • The Good NEWSS Skills for Women: Employment Strategy in the cross-border area
  • Predlog vključevanja EURES v Regionnalni zaposlitveni pakt in Čezmejni zaposlitveni pakt
  • Predlog za umestitev The Good NEWSS Skills for Women v Čezmejni zaposlitveni pakt

Barve

Pisava

Ostalo