Preskoči na glavno vsebino

HAePPI

Naziv projekta: HAePPI – Spodbujanje inovacij v evropskem habitatu in e-zdravstvenem sektorju skozi javno naročanje inovativnih rešitev za izboljšanje konkurenčnosti evropskih MSP
Akronim: HAePPI

Haeppi logo full color 1800pxErasmus logo

Kratek opis projekta:

Čeprav bi lahko ustvaril ogromen trg za inovativne izdelke in storitve, ostaja potencial javnih naročil zelo neizkoriščen. Cilj Evropske komisije je izboljšati prakse javnih naročil, spodbuditi povpraševanje po inovativnih izdelkih in storitvah v Evropi ter spodbuditi uvajanje inovacij v EU. To izhodišče je bilo prvotno opredeljeno že leta 2007, s sporočilom o predkomercialnih naročilih, in okrepljeno v sporočilu iz leta 2017 „Ustvarjanje javnih naročil v Evropi in za Evropo“. Slednje je določilo šest prednostnih nalog strateške politike na področju javnih naročil. Tako lahko najdemo dva različna tipa razpisov, ki se nanašata na inovacije v javnih naročilih:

  • Predkomercialna naročila ali PCP, ki se nanašajo na javna naročila R&R storitev. Naročnikom ponuja način, da si delijo tveganja in koristi naročanja raziskav in razvoja za reševanje izzivov v javnem interesu, za katere na trgu še ni nobene tehnološke rešitve.
  • Javna naročila inovativnih rešitev ali PPI, ko naročniki nastopajo kot vodilni kupci z naročilom inovativnih rešitev (ne R&R za njihov razvoj), ki so na novo prispele na trg, vendar zaradi pomanjkanja tržne zavezanosti k uvajanju še niso na voljo v obsežni komercialni obliki.

Cilj projekta HAePPI je razviti nov učni načrt o javnih naročilih inovativnih rešitev (PPI) v skladu s potrebami MSP s področja habitatov in e-zdravja. Izdelan bo inovativni in odprti program poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bo zagotovil prilagojen učni načrt, s katerim bodo strokovnjaki opremljeni s specifičnimi, osnovnimi in transverzalnimi veščinami, ki so trenutno potrebne v procesih javnega naročanja na področju inovacij.

Vodilni partner: Region Nordjylland (Danska).

Projektno partnerstvo: Region Nordjylland (Danska), Universidad Zaragoza (Španija), Štajerski tehnološki park (Slovenija), AMUEBLA (Španija), Uniwersytet Łódzki (Polska), iVita, Sveikatos technologijų klasteris (Litva), Stadt Sigmaringen (Nemčija).

Trajanje projekta: december 2019–maj 2022.

Skupna vrednost projekta: 324.031,00 evrov

Vir financiranja: Projekt je sofinanciran iz programa Erasmus+, Erasmus Plus KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices.