Preskoči na glavno vsebino

Health4Growth

Naziv projekta: Health4Growth – Developing Regional Actions to Promote SMEs in Health Sector and Stimulate Economic Growth
Akronim: Health4Growth – Developing Regional Actions to Promote SMEs in Health Sector and Stimulate Economic Growth

Kratek opis projekta:

Splošni cilj projekta Health4Growth je bil izboljšati učinkovitost regionalnih razvojnih politik v zvezi z operativnim okoljem lokalnih/regionalnih gospodarskih akterjev na področju zdravja (centri znanja, zasebni in javni sektor) ter spodbujati njihovo sodelovanje, da bi tako izkoristili rast in inovacijski potencial sektorja zdravja, še posebej MSP. Posebni cilji projekta so bili:

  • Raziskati in razviti nove modele za izboljšanje sodelovanja med deležniki v sektorju zdravja ter oblikovanje rešitev za regulativne težave, ki ovirajo trženje novih tehnologij.
  • Raziskati možnosti za lažji dostop malih in srednjih podjetij do finančnih sredstev in pripravo inovativnih, sektorsko specifičnih finančnih načrtov.
  • Preučiti možnosti za izboljšanje sposobnosti upravljanja MSP in prenos znanj.

Osrednji del projekta je predstavljala izmenjava znanja in izkušenj identificiranih dobrih praks v treh tematskih sklopih (pravni okvir, finance, človeški kapital), le-ti so bili identificirani kot ključni dejavniki, ki vplivajo na poslovne rezultate in inovativnost v malih in srednjih podjetij.

Vodilni partner:
Občina Debrecen (Madžarska).

Projektno partnerstvo:
Univerza Thomas More Kempen, Turnhout (Belgija), IPN Incubator (Portugalska), Brainport Development (Nizozemska), Univerza Debrecen (Madžarska), RRA Podravje - Maribor (Slovenija), Občina Leuven (Belgija), Center za inovacije in ekonomski razvoj iz mesta Forli (Italija), Vidzeme planning region (Latvija), Provinca Torino (Italija).

Trajanje projekta:
januar 2012–december 2014.

Skupna vrednost projekta:
2.140.780,00 evrov.

Vir financiranja:
2007–2013 INTERREG IVC, MGRT

Projektno gradivo:

  • Rezultati in priporočila/Results and policy recommendations
  • Priporočila za pripravo razvojnih politik na področju zdravja v Podravju in Sloveniji
  • Poglobljeni izvedbeni načrt za Podravje
  • Collection of good practices
  • Joint report on State of play reports/Joint report on State of play reports - summary