Preskoči na glavno vsebino

HIKING BIKING

Naziv projekta: HIKING & BIKING – Rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez meja
Akronim: HIKING & BIKING – Rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez meja

Kratek opis projekta:

Projekt je obravnaval področja pohodništva, kolesarjenja in nordijskega fitnesa.

Namen projekta Hiking&Biking je bil na območju Pomurja, Podravja, Koroške ter v avstrijski zvezni deželi Štajerska oblikovati skupne čezmejne integralne turistične produkte, zagotoviti skupno tržno komuniciranje in umestiti projektno regijo kot območje kakovostnih turističnih produktov. V okviru projekta je bil poseben poudarek na internacionalizaciji, pogojeni z izvedbo promocijskih aktivnosti na emitivnih turističnih trgih v Evropi. Turistični produkti so oblikovani na treh tematskih področjih, in sicer pohodništvo, kolesarjenje in nordijski fitnes (nordijska hoja, tek na smučeh). Znotraj teh področij se je oblikovalo šest turističnih produktov, ki so usmerjeni k spodbujanju preživljanja aktivnih počitnic in nadgrajujejo dosedanjo turistično ponudbo.

Projekt je spodbudil razvoj trajnostnih, sonaravnih in okolju prijaznih oblik turizma. Hkrati se je povečala osveščenost prebivalstva in turistov glede trajnostne rabe prostora. Produkti so bili razviti na podlagi analize povpraševanja in ponudbe na terenu. Za označitev poti na terenu je bila oblikovana poenotena signalizacija. Posebna pozornost je bila namenjena trajnosti produktov z namenom, da se bodo oblikovani produkti ohranili tudi po zaključku projekta.

Vodilni partner:
Center za zdravje in razvoj Murska Sobota.

Projektno partnerstvo:
Steirische Tourismus GmbH, Zavod za turizem Maribor, RRA Podravje - Maribor, Regionalna razvojna agencija za Koroško, ZRS Bistra Ptuj, Razvojni center Murska Sobota, Prleška razvojna agencija, Regionalna razvojna agencija Mura, Multidisciplinarni raziskovalni institut Maribor.

Trajanje projekta:
marec 2009–januar 2013.

Skupna vrednost projekta:
2.916.005,00 evrov.

Vir financiranja:
Operativni program Slovenija–Avstrija 2007–2013, MGRT.

Projektno gradivo:
Priporočila za razvoj kolesarskih poti