Preskoči na glavno vsebino

INERTWASTE

Naziv projekta: INERTWASTE - Valorizacija inertnih in anorganskih industrijskih in gradbenih odpadkov
Akronim: INERTWASTE

INERTWASTE Logo

Kratek opis projekta:

Inertni odpadki iz industrijskih procesov in gradbenega sektorja predstavljajo posebne težave pri ravnanju z njimi. Trenutno se tovrstni odpadki običajno odlagajo na odlagališča in/ali prevažajo na dolge razdalje za predelavo.

Različni akterji po Evropi nameravajo zmanjšati in predelati inertne odpadke z uporabo načel krožnega gospodarstva, vendar je zagotavljanje jamstev za kakovost te vrste odpadkov in standardizacija njihove uporabe izziv.

Projekt INERTWASTE se bo osredotočil na valorizacijo inertnih odpadkov iz industrijskih in gradbenih procesov s ciljem podaljšati življenjski cikel teh virov, zmanjšati pridobivanje surovin in preprečiti vplive na okolje.

INERTWASTE bo z izmenjavo evropskih regionalnih izkušenj in razpravo o zamislih za reševanje trenutnih političnih izzivov prispeval k učinkovitejšemu izvajanju instrumentov okoljske politike. Izmenjava bo zlasti spodbujala industrijske sinergije, ki bodo prispevale k ustvarjanju stranskih proizvodov za ponovno uvedbo v industrijske in gradbene procese, ter izvajanje politik za odpravo pravnih ovir.

Proces izmenjave in vzajemnega učenja INERTWASTE temelji na metodologiji "transnacionalnih učnih poti". Ta metodologija je prilagojena posebnemu kontekstu politik upravljanja INERTWASTE, ki zahteva neposredno vključevanje javnih in zasebnih akterjev v razvoj in izvajanje izboljšav lokalnih in regionalnih politik.

Vodilni partner: Government of Navarre - Directorate of Environment

Projektno partnerstvo: Government of Navarre - Directorate of Environment (Španija), Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Management (ACR+) (Belgija), Environmental Management of Navarra (Španija), Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (Slovenija), Regional Council Provence-Alpes-Côte d'Azur (Francija), Guldborgsund Municipality (Danska)

Trajanje projekta: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2026

Vrednost projekta: 1.231.154.70 €

Vir financiranja: Interreg Europe