Preskoči na glavno vsebino

INNO CBC

Naziv projekta: INNO CBC – Inovacijski ekosistem za čezmejno sodelovanje
Akronim: INNO CBC – Inovacijski ekosistem za čezmejno sodelovanje

InnoInno2

Kratek opis projekta:

MSP-ji v obmejnem območju se soočajo z izzivom, kako izboljšati interno zmogljivost upravljanja z inovacijami (notranje sposobnosti podjetij za upravljanje inovacijskih procesov od ustvarjanja ideje do njene donosnosti na trgu) na eni strani in na drugi strani, kako okrepiti svojo konkurenčnost z naprednimi orodji raje kot z raznimi ukrepi za podporo podjetništvu.

Projektne aktivnosti, izvedene v okviru INNO CBC, dajejo vrsto neposrednih rezultatov za ciljne skupine start-up, mladih oziroma družinskih podjetij v čezmejni regiji. Glavni od projektnih dosežkov so med drugim čezmejna analiza stanja podjetniškega ekosistema, strategija skupne čezmejne platforme Start-up launch to Europe, spletna e-platforma kot skupna informacijska točka čezmejnega start-up ekosistema, serija delavnic za promocijo uporabnih sodobnih metodologij za razvoj podjetniških idej ter akcijski načrt za odprto inoviranje in žive laboratorije.

Z mapiranjem deležnikov čezmejnega inovacijskega ekosistema ter obstoječih znanj in sposobnosti območja ter prihodnjih strateških potencialov in usmeritev, izvedbo revizije inovacijskih zmogljivosti na čezmejnem območju, vzpostavitvijo zemljevida strateškega ekosistema, identifikacijo čezmejnih potencialov za industrijski razvoj ter razvitimi komplementarnimi podpornimi storitvami za start-upe in povečanje konkurenčnosti že obstoječih malih in srednjih (tudi družinskih) podjetij, je partnerstvo doseglo zastavljene specifične cilje projekta ter postavilo temelje za izvedbo nadaljnjih po-projektnih aktivnosti.

Vodilni partner: Pomurski tehnološki park d.o.o. (Slovenija)

Projektno partnerstvo: 7 partnerjev iz 2 držav.

Trajanje projekta: oktober 2014–marec 2015.

Skupna vrednost projekta: 498.396,30 evrov (423.636,86 evrov sofinancira ESRR).

Vir financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije pod okriljem Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013.