Preskoči na glavno vsebino

INNOCAT/KIC

Naziv projekta: INNOCAT/KIC

Projekti Innocat 1

Kratek opis projekta:

Po evropskih mestih še zmeraj vozijo težka vozila, izdelana pred uvedbo standardov Euro V in VI, saj sorazmerno nizka prevožena kilometrina javnih vozil zamuja s potrebo po zamenjavi. Takšna vozila predstavljajo pomemben del onesnaževanja zraka.

Zakaj projekt INNOCAT?

  • Razširiti inovacije na področju recikliranja in nadomeščanja kovin iz platinske skupine v avtomobilskih katalizatorjih. Predvidevamo recikliranje PGM v starih katalizatorjih in namestitev nove tehnologije, ki 60 % PGM nadomesti z nanodelci iz bakra.
  • Nadgradnja obstoječih okoljsko vse manj sprejemljivih voznih parkov podjetij v javni lasti z inovativno tehnologijo katalizatorja.
  • Oblikovanje skupnosti v državah, ekosistemov inovacij, ki bodo spodbudile nastajanje novih podjetij in nadaljnji poslovni razvoj na podlagi potenciala zgoraj omenjene tehnologije.

Nadgradnja je vsekakor stroškovno učinkovitejša rešitev kot zamenjava celotnih voznih parkov. Pričakovanje gospodarskih in okoljskih koristi prek pilotnega testiranja INNOCAT naj bi spodbudilo politično in finančno podporo javnih organov ESEE za razvoj teritorialnih ekosistemov za recikliranje in nadomestitev PGM v avtomobilskih katalizatorjih.

Vodilni partner: Monolithos Ltd (Grčija))

Projektno partnerstvo: Cambra Oficial de Comerc, Indústria i Serveis de Manresa (Španija), Consell general de Cambres de Comerc Industria i Navegacio de Catalunya (Španija), Fundación Tecnalia Research & Innovation (Španija), Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies (Grčija), International Center for Advanced Materials and raw materials of Castilla y León – ICAMCyL (Španija), Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences MEERI (Poljska), Regional Development Agency of the Pardubice Region, (Češka), Stara Zagora Regional Economic Development Agency (Bolgarija), Technical University of Kosice (Slovaška), University of Miskolc (Madžarska), Regonalna razvojna agencija za Podravje-Maribor (Slovenija), Zavod za gradbeništvo Slovenije, (Slovenija)

Trajanje projekta: januar 2019–december 2020.

Vrednost projekta: 1.471.305,18 evrov.

Vir financiranja: EIT Regional Innovation Scheme.