Preskoči na glavno vsebino

INTRA

Naziv projekta: Internacionalizacija regionalnih malih in srednje velikih podjetij
Akronim: INTRA

Intra logos

Kratek opis projekta:

Projekt INTRA je bil izbran na prvem javnem razpisu programa Interreg Evropa in se osredotoča na vlogo javnega sektorja pri oblikovanju storitev v podporo internacionalizaciji, izvoznim in uvoznim aktivnostim mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP), z namenom večanja konkurenčnosti regionalnih gospodarstev.

Projekt INTRA se osredotoča na dva izziva: odstranitvi zeva med javnimi politikami (v podporo internacionalizaciji) in dejanskimi potrebami podjetij ter odstranitvi preprek in nudenju pomoči MSP pri vstopu tako na notranji trg EU kot na zunanje trge. V ospredju projekta INTRA so:

  • raziskave in oblikovanje modelov internacionalizacije,
  • širjenje znanj o dobrih praksah med INTRA regijami,
  • priprava novih projektnih predlogov, financiranih iz nacionalne kohezijske politike 2014–2020.

Program Interreg Europe v obdobju 2014–2020 zasleduje sinergije med programi, financiranimi iz kohezijskih sredstev, ki se mora zrcaliti v pripravi in izvedbi akcijskih načrtov v posamezni sodelujoči regiji. Temeljni dokument kohezijske politike v RS, ki vsebuje tudi ukrepe internacionalizacije, je Operativni program za izvedbo kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (CCI 2014Si16MAOP001) in predstavlja temeljno politiko, s katero se ukvarja slovenski del projekta INTRA. Operacionalizacija regionalnega (Podravje, V Slovenija) modela internacionalizacije s poudarkom na nišnih produktih in možnostjo financiranja iz OP 2020 predstavlja pomemben rezultat, ki ga zasleduje RRA Podravje - Maribor.

Ključno vlogo pri izvedbi projekta in doseganju ciljev, rezultatov, predvsem pa dolgoročnih učinkov imajo deležniki projekta: lokalni, regionalni, nacionalni in na EU ravni.

Kot projekt medregionalnega sodelovanja poteka INTRA v dveh fazah, kjer je prva faza projekta trajala 3 leta in je bila namenjena: a) izmenjavi izkušenj, b) pripravi akcijskega načrta, c) komunikaciji in diseminaciji, d) upravljanju in koordiniranju; ter druga faza, ki bo traja 2 leti in je namenjena predvsem spremljanju izvedbe regionalnega akcijskega načrta.

Vodilni partner:
RRA Podravje - Maribor (Slovenija)

Projektno partnerstvo:
Regional agency for entrepreneurship and innovations Varna (Bolgarija), Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura (Španija), University of Algarve (Portugalska), Coventry University Enterprises Limited (Velika Britanija), CAPITANK (Italija).

Trajanje projekta:
april 2016 –marec 2021.

Skupna vrednost projekta:
1.640.062,00 evrov.

Vir financiranja:
Projekt INTRA je bil izbran v okviru 1. javnega razpisa programa Interreg Evropa. Projekt se izvaja v okviru ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetji in je 85 % sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.