Preskoči na glavno vsebino

Jem drugače, jem domače!

Naziv projekta: Jem drugače, jem domače!
Akronim: JDJD

Opis projekta:

Projekt »Jem drugače, jem domače!« je bil projekt sodelovanja med petimi lokalnimi akcijskimi skupinami iz dveh regij, skupaj 22 občin. Osnovni namen projekta je bil, da z izvedbo projektnih aktivnosti prispevamo k dvigu stopnje samooskrbe v lokalnem okolju, pomagamo ponudnikom pri večji prepoznavnosti in delovanju na trgu ter otroke in starše osveščamo o pomenu domače lokalno pridelane hrane.

Cilji projekta so bili:

  • povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane,
  • povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu,
  • povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe,
  • dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva.

Poseben poudarek v projektu je bil na ponudnikih – pridelovalcih in predelovalcih lokalne hrane. V okviru vsake Lokalno akcijske skupine je bilo vključenih 10 lokalnih ponudnikov, ki so v projektu našli svojo priložnost in izziv ter se prijavili na povabilo LAS k sodelovanju (skupaj 50 ponudnikov). Posebej zanje so bili oblikovani štirje različni izobraževalni moduli: oblikovanje vizualne podobe ponudnika, trženje/prodaja/promocija, oblikovanje zgodbe ter javno nastopanje.

Ključno vodilo aktivnosti, izvedenih v okviru projekta, je bilo individualno in praktično naravnano delo s ponudniki ter izkustveno delo z otroki iz vrtcev in osnovnih šol na temo lokalne samooskrbe. Izvedli smo kuharske delavnice ter likovni in fotografski natečaj za otroke v vrtcih in osnovnih šolah. Starše smo spodbujali, da tudi v domačem okolju posvetijo več časa pripravi hrane iz lokalnega okolja ter obiščejo in nakupujejo na tržnicah v neposredni bližini doma. Lokalno prebivalstvo smo o projektnih aktivnostih nagovorili posredno preko delavnic v vrtcih in osnovnih šolah, na dogodkih in s članki v lokalnih medijih.

Vodilni partner: TOTI LAS

Projektno partnerstvo: LAS Lastovica, LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, LAS Dobro za nas ter LAS Obsotelje in Kozjansko.

Trajanje projekta: januar 2018–december 2018.

Skupna vrednost projekta: Celotna vrednost projekta znaša 74.638,49 evrov, od tega je projekt sofinanciran v višini 85 %.

Viri financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja