Preskoči na glavno vsebino

KLOPOTEC

Naziv projekta: VINORODNA POKRAJINA KOT TEMELJ TURISTIČNE PONUDBE OBMOČJA TOTI LAS – KLOPOTEC
Akronim: VINORODNA POKRAJINA KOT TEMELJ TURISTIČNE PONUDBE OBMOČJA TOTI LAS – KLOPOTEC

Kratek opis projekta:

Povezovanje vinske in kulinarične tradicije ter ozaveščanje potrošnikov o vinski kulturi za doseganje dviga prepoznavnosti vinorodnih območij. Prav območje TOTI LAS sodi med bogate vinorodne pokrajine, ampak s slabo povezanostjo in prepoznavnostjo območja ter skupnih dogodkov. Z željo obujanja tradicije in izboljšanja skupne promocije in povezanosti večjega števila ponudnikov omenjenega območja, smo: s ciljem ozaveščanja in izobraževanja potrošnikov o vinski in kulinarični kulturi pripravili izobraževalne in kulturne dejavnosti ter s primernim oglaševanjem – promocijskim materialom (karto območja, ki vsebuje seznam vinogradnikov in vrsto vinsko-kulinarične ponudbe, ki je ob vinski cesti na razpolago) poskrbeli za prepoznavnost širšega območja TOTI LAS ter ustrezno turistično signalizacijo do posameznih ponudnikov vin in s tem dosegli enotne in pregledne označbe.

V okviru I. faze (april 2013−maj 2014) smo izvedli naslednje aktivnosti: sestanki s partnerji in ponudniki; usklajevanje s ponudniki glede predstavitve njihove dejavnosti na turistično-informativni tabli; JN za izdelavo in dostavo turistično-informativnih tabel, koordinacija dostave in postavitve 242 turistično-informativnih tabel (154 tabel v velikosti 1300x900 mm in 88 tabel večjih dimenzij, in sicer 1800x1200 mm) ter označitev več kot 300 ponudnikov.

V okviru II. faze (maj 2014−december 2014) smo izvedli naslednje aktivnosti: izvedbo izobraževalnih, kulturnih in kulinaričnih dogodkov z namenom ozaveščanja in izobraževanja potrošnikov o vinski kulturi ter povezanosti vinske in kulinarične tradicije ter pripravo vsebine (prevod, oblikovanje in tisk) promocijskega vinsko-kulinaričnega turističnega kataloga (katalog z zemljevidom, legendo, prikaz ponudbe s podatki, logotipi). V vinsko- kulinaričnem katalogu smo prikazali vse ponudnike gostinsko-turističnih storitev na območju TOTI LAS ter seveda tudi ostalo za turiste pomembno ponudbo in storitve.

Vodilni partner:
RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo:
Mestna občina Maribor, občine: Kungota, Šentilj, Pesnica in Duplek.

Trajanje projekta:
april 2013—januar 2015.

Skupna vrednost projekta:
121.029,18 evrov

Vir financiranja:
Sredstva za izvedbo projekta so zagotovili: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru programa LEADER v višini največ do 85 % upravičenih sredstev, občine partnerstva in MRA.