Preskoči na glavno vsebino

Kreativni park Drava

Sodobna prenova zgodovinskega objekta v podjetniško razvojni center regije

Kreativni pak Drava bo s prenovo postal regijsko stičišče podjetništva, tehnologij in kreativnih industrij s tesno vpetostjo digitalizacije regije in usposabljanj na področju podjetništva.

Vsebine in lastništvo

Programsko so posamezni kraki objekta različno zasnovani, saj je različna tudi njihova lastniška struktura. Kraki A, D in E, ki so v javni lasti (Mestna občina Maribor in RRA Podravje - Maribor) so namenjeni podpori podjetništvu ter razvojnim institucijam, medtem ko je raba kraka B (zasebna last) načrtovana kot hotelski dejavnosti, krak C (v zasebni lasti) pa muzeju oz. arhivu. Kljub različnim vsebinam vzpostavljamo sodelujoč odnos med posameznimi uporabniki.

Krak A je bil s strani Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor v preteklem desetletju že bil prenovljen v podjetniški center, ki uspešno združuje številne regijske razvojne institucije, kreira projektne ideje in nudi podporo obstoječim in novim podjetnikom. Prvi korak prenove je uspešno prestal fazo preverjanja rezultatov ter nudi priložnost za nadaljnji razvoj vsebin in ukrepov, predvsem pa lahko omogoči kreiranje številnih delovnih mest na območju Maribora in širše regije.

Sedaj načrtujemo obnovo krakov E in D, v katerih so predvidene nove vsebine, katerih tematike vključujejo:

Pameten in energetsko varčen objekt

Pilotski primer energetsko varčne obnove tovrstnega javnega zgodovinskega objekta v slovenskem prostoru bo pokazal rešitve za transformacijo v sodoben energetsko varčen objekt. Vključeni bodo segmenti oboda stavbe, ogrevanja in regulacije, vgradnja visoko učinkovitih klimatskih naprav in regulacije, varčnih sistemov razsvetljave. Stavba bo pripomogla k uvajanju najnovejših tehnologij in standardov na področju trajnostne obnove objektov ter učinkovite rabe energije in s tem širšo promocijo njihove uporabe, sama obnova pa bo temeljila na principu krožnega gospodarstva. Obiskovalci in zainteresirana javnost bodo skozi vrsto prikazovalnikov o delovanju stavbe obveščeni o njenem delovanju – o porabi energije, proizvodnji energije, kakovosti zraka, kakovosti dostopa naravne svetlobe in vplivu na človeka.

Ocena investicije

Investicija v obnovo centralnega objekta KPD in kraka D predstavlja gradbene in ostale posege na površini 5.251 m2 oz. 3.593 m2. Skupni obseg obeh navedenih objektov tako zajema 8.844 m2 površin. Strošek investicije zajema tudi priprava potrebne projektne dokumentacije.

Več informacij o Kreativnem parku Drava