Preskoči na glavno vsebino

Food4CE

Naziv projekta: Krepitev inovacijskih zmogljivosti med osrednjimi evropskimi omrežji alternativne hrane
Akronim: Food4CE

Food4 CE Logo Standard medium

Kratek opis projekta

Food4CE je evropski projekt, ki ga financira Srednjeevropski program INTERREG in je namenjen podpori omrežij alternativne hrane (AFN) pri njihovih prizadevanjih za ustvarjanje trajnostnih in odpornih sistemov preskrbe s hrano. AFN so bistvenega pomena za spodbujanje kratkih verig preskrbe s hrano in zmanjšanje ogljičnega odtisa distribucije hrane. Vendar se soočajo z izzivi, kot so pomanjkanje znanja o logističnem sodelovanju, digitalizaciji in distribucijskih/dostavnih sistemih, ki jih je pandemija COVID-19 še poslabšala.

Food4CE se skuša spopasti s temi izzivi z vzpostavitvijo 5-ih lokalnih in 1-ga transnacionalnega inovacijskega središča (IH), ki združuje akterje iz različnih sektorjev, vključno z raziskovalci, poslovnimi strokovnjaki, proizvajalci hrane, logističnimi in transportnimi operaterji ter oblikovalci politik. Ta vozlišča se bodo osredotočala na izboljšanje logistične učinkovitosti AFN z razvojem inovativnih orodij in rešitev.

V okviru projekta se skupaj razvijata dve inovativni orodji: Platforma za prenos znanja in Platforma za povezovanje. Prvi je namenjen izmenjavi dobrih logističnih praks in rešitev, drugi pa ustvarjanju novih B2B in B2C logističnih rešitev in storitev. Cilj je olajšati prenos znanja in izmenjavo med različnimi regijami in akterji ter ustvariti edinstveno mrežo vzajemne podpore za AFN v srednji Evropi.

Food4CE bo zagotovil tudi skupno razvite regionalne akcijske načrte za vsako sodelujočo regijo in transnacionalne (CE) politične smernice za podporo AFN. Cilj projekta je vzpostaviti vzdržen in trajen podporni mehanizem AFN, ki bo deloval tudi po zaključku projekta. To bo doseženo z integracijo transnacionalnega inovacijskega središča v obstoječo evropsko mrežo logističnih kompetenčnih centrov.

Food4CE je pomembna pobuda, ki želi podpreti AFN pri njihovih prizadevanjih za ustvarjanje trajnostnih in odpornih sistemov preskrbe s hrano. Z vzpostavitvijo lokalnih in transnacionalnih inovacijskih vozlišč ter razvojem inovativnih orodij in rešitev želi projekt olajšati izmenjavo znanja in sodelovanje med različnimi akterji in regijami, kar vodi do trajnostnega in trajnega mehanizma podpore AFN.

Vodilni partner: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (Univerza v Mariboru)

Projektno partnerstvo: RRA Podravje - Maribor, Institute for Transport and Logistics (Italija), Hungarian University of Agriculture and Life Science (Madžarska), Lukasiewicz Research Network – Poznan Institute of Tehnology (Poljska), Poznan University of Liefe Sciences (Poljska), ECONSULT (Avstrija), UAS BFI Vienna (Avstrija), European Network of Logistics Competence Centres (Belgija)

Trajanje projekta: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2026

Skupna vrednost projekta: 1,68 milijona EUR

Vir financiranja: Interreg Srednja Evropa (80 %)