Preskoči na glavno vsebino

Mikrodestinacija Kozjak

Naziv projekta: Turistična destinacija za aktivni oddih v objemu narave - Mikrodestinacija Kozjak

Opis projekta:

Glavni namen projekta je pripraviti učinkovite integralne turistične produkte s poudarkom na inovativnem, zelenem in aktivnem preživljanju prostega časa v naravi, z neprecenljivimi danostmi, ki jih ponuja turistično »neoblegan« Kozjak. Vsled tega je še bolj privlačen in atraktiven za ponudbo, ki temelji na visoki kakovosti in ne teži k kvantiteti opravljenih storitev, ki bo slonelo na ureditvi kolesarske poti med Svečino, zajeto z vasjo Svečina, Zg. Kungoto in Jurihem ter na drugi strani s Kozjakom (vključujoč Gaj nad Mariborom, Urbanom, Tojzlovim vrhom in Žavcarjevih vrhom, z sestopom in prihodom v mesto Maribor.

Aktivnosti:

 • Posnetek stanja na terenu/območju, na katerem bodo aktivnosti umeščene v prostor.
 • Komunikacija z vsemi deležniki (lokalna skupnost, lastniki, turistični ponudniki, Zavod za gozdove, zZavod za varstvo narave, lovci, pohodniki, nabiralci z vsemi partnerji, sodelujočimi in drugim podpornim okoljem).
 • Umeščanje v prostor/priprava projektne dokumentacije.
 • Vzpostavitev in digitalizacija pilotnih poti (trailov).
 • Vzpostavitev spremljevalne infrastruktue.
 • Označitev kolesarske povezave z usmerjevalnimi tablami.
 • Vzpostavitev upravljavskega in marketinškega modela.

Prednosti:

 • Aktivno povezovanje prepoznanih turističnih točk Urban, Tojzlov vrh z Gajem in Žavcarjev vrh ter Svečina in Sv. Duh na Ostrem vrhu s turistično ponudbo urbanega dela mesta Maribor, z izpostavljenimi posebnostmi krajine in mreženjem lokalnih oskrbovalnih verig.
 • Most med ključnima turističnima destinacijama Štajerske, Mariborom in avstrijsko južnoštajersko vinsko cesto.
 • Zeleni turizem 365 dni na leto.
 • Velika priložnost poudarka na naravnih danostih in posebnostih.
 • Obstoječi infrastrukturni in prireditveni potenciali.
 • Razvoj novih delovnih mest.

Vodilni partner: RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo: RRA Podravje - Maribor, MO Maribor in Občina Kungota.

Trajanje projekta: oktober 2021–oktober 2022.

Skupna vrednost projekta: 87.227,79 evrov, sofinancerski delež (85 %): 62.218,73 evrov.

Vir financiranja: MKGP, sklad EKSRP (do 85 % upravičenih stroškov).