Preskoči na glavno vsebino

Montana174

Naziv projekta: Montana174

2021 10 11 Logo MONTANA

Zakaj začeti komunikacijsko kampanjo o kohezijski politiki v gorah?

Gore pokrivajo skoraj 29 % držav EU27 in 13 % njenega prebivalstva. Zaradi svojih geografskih posebnosti je Evropska unija s pomočjo kohezijske politike in 174. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije* uvedla potrebo po »posebni pozornosti do gorskih regij«, ki se izvaja skozi različne namenske ukrepe: strategijo EU za Alpsko regijo (EUSALP), transnacionalne programe Interreg Območje Alp (Alpine Space), evropskega programa za teritorialno sodelovanje, ki spodbuja trajnostni razvoj čezmejnih regij v treh državah: Španiji-Franciji.Andori (POCTEFA), nekaterih operativnih programov

Kljub temu se prebivalci gorskih območij in ključni deležniki pogosto ne zavedajo priložnosti, povezanih s kohezijsko politiko v njihovih regijah. Cilj projekta Montana174 je zapolniti to vrzel.

Kakšne aktivnosti so predvidene v tej kampanji?

Projektno partnerstvo, ki ga vodi Euromontana **, bo v okviru obsežne komunikacijske kampanje med lokalnim prebivalstvom in ključnimi deležniki ozaveščalo in obveščalo o tem, kako kohezijska politika podpira razvoj gorskih območij. Na ta način bodo ukrepi kohezijske politike postali bolj dostopni in razumljivi za tiste, ki te informacije potrebujejo. Partnerstvo zajema 5 gorskih območij držav članic EU: Auvergne-Rhône-Alpes v Franciji, Lombardijo v Italiji, Hrvaško, Slovenijo in Aragon v Španiji.

V okviru projekta bomo skozi različne komunikacijske kanale nagovorili več kot 280.000 državljanov. O ukrepih in rezultatih kohezijske politike bomo obveščali z usmerjenimi sporočili, avdiovizualnim gradivom, pričevanji tistih, ki so jim ukrepi kohezijske politike omogočili dvig kakovosti življenja, in predstavitvami najboljših praks neposredno z gorskih območij, …

Ozaveščanje o resničnih učnikih in prihodnjih priložnostih kohezijske politike na vsakem od petih ozemelj bo skozi naslednje tematske sklope: digitalizacija in socialne inovacije, prilaganje in blažitev podnebnih sprememb, turizem, mladina in zaposlovanje ter mobilnost.

Cilj projekta Montana174 pa ni samo ozaveščanje, ampak tudi spodbujanje ključnih deležnikov, da izkoristijo priložnosti, ki jih bo nudila kohezijska politika v letih 2021-2027, in skozi udeležbo na različnih dogodkih, delavnicah, odprtih razpravah, … sodelujejo pri oblikovanju njene prihodnje vsebine.

Želite izvedeti več in biti vključene v projektne aktivnosti?

Spremljajte novice projekta in prelistajte brošuro projekta. S projektno brošuro predstavljamo vse aktivnosti projekta in vabimo k sodelovanju vse, ki živite na gorskih območjih in bi želeli spoznati možnosti, ki jih nudi kohezijska politika.

Za več informacij obiščite spletno stran Montana. Vabljeni tudi k branju novic Montana174. Na novice se lahko prijavite tukaj.

Preberite pričevanja in zgodbe občanov v gorah ter spoznajte, kako jim je kohezijska politika že spremenila življenje! Ustvarili smo dve vrsti brošur, iz katerih se lahko veliko naučite:

Tematske brošure dobrih praks, v katerih izveste več o tem, kako je kohezijska politika spodbujala inovacije, podnebne ukrepe, turizem, mlade, zaposlovanje in mobilnost v gorah prek naših tematskih brošur o dobrih praksah!

Kohezijska politika podpira mlade in zaposlovanje v gorskih območjih

Kohezijska politika podpira turizem v gorskih območjih

Kohezijska politika podpira mobilnost v gorskih območjih

Kohezijska politika podpira inovacije v gorskih območjih

Kohezijska politika se bori proti klimatskim spremembam na gorskih območjih

Ste študent, invalid, upokojenec ali kateri koli drug državljan, ki živi v gorah? Prelistajte regionalno brošuro dobrih praks in odkrijte, kako imajo državljani v gorah koristi od kohezijske politike!

Kakšni so cilji in dejavnosti, ki jih podpira kohezijska politika med letoma 2021 in 2027? Kako se lahko kohezijska politika uporablja za financiranje projektov v gorah v obdobju 2021–2027?

Če želite odgovoriti na ta vprašanja, si oglejte našo izobraževalno publikacijo, ki jo najdete tukaj.

Preberite več o tem, kako bo kohezijska politika do leta 2027 podpirala inovacije, podnebne ukrepe, turizem, mlade, zaposlovanje in mobilnost po evropskih gorah.

Publikacija Podnebne spremembe

Publikacija Inovacije

Publikacija Mladi in zaposlovanje

Publikacija Turizem

Publikacija Mobilnost


Več o kohezijski politiki na gorskih območji mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka SVRK, v spodnjem videu.

Ali iščete nekaj nasvetov in poudarkov o kohezijski politiki v gorah? Poslušajte, kaj imajo lokalni strokovnjaki in organi upravljanja v vaši regiji povedati o tem v 5 kratkih videoposnetkov!

* 174. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije:

Da bi Unija pospešila svoj vsesplošni skladni razvoj, razvija in izvaja tiste svoje dejavnosti, ki vodijo h krepitvi njene ekonomske, socialne in teritorialne kohezije.

Unija si še posebno prizadeva zmanjšati neskladje med stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalost regij z najbolj omejenimi možnostmi.

Med zadevnimi regijami se posebna pozornost namenja podeželju, območjem, ki jih je prizadela industrijska tranzicija, in regijam, ki so hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih naravnih ali demografskih razmer, kot so najsevernejše regije z zelo nizko gostoto prebivalstva, ter otoškim, čezmejnim in gorskim regijam.

** Euromontana je evropsko večsektorsko združenje za sodelovanje in razvoj gorskih območij. Zajema regionalne in nacionalne gorske organizacije po vsej Evropi, vključno z regionalnimi razvojnimi agencijami, lokalnimi oblastmi, kmetijskimi organizacijami, okoljskimi agencijami, gozdarskimi organizacijami in raziskovalnimi inštituti. Poslanstvo Euromontane je spodbujati kakovost življenja v gorskih območjih ter njihov trajnostni razvoj na način, da omogoča izmenjavo informacij in izkušenj med temi področji z organizacijo seminarjev in večjih konferenc, z izvajanjem in sodelovanjem v študijah, z razvojem, vodenjem in sodelovanjem v evropskih projektih kakor tudi z evropskimi institucijami v okviru problematike gorskih območij. Sedež združenja je v Franciji, Parizu.

Vodilni partner: Euromontana

Projektno partnerstvo: Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor (Slovenija), CIED Grenoble (Francija), ERSAF (Italija), PINS (Hrvaška) in PGT (Španija).

Trajanje projekta: oktober 2021 – september 2022 (12 mesecev)

Skupna vrednost projekta: 344.965,86 EUR, od tega je predvidenih 275.972,69 EUR nepovratnih sredstev (do 80 % upravičenih stroškov).

Ta publikacija odraža le avtorjevo stališče. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Projekt je financiran s sredstvi Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko Evropske unije v skladu s sporazumom o nepovratnih sredstvih 2020CE16BAT209.

Mon