Preskoči na glavno vsebino

MURA DRAVA BIKE

Naziv projekta: MURA-DRAVA.BIKE: Mursko-dravske kolesarske poti
Akronim: MURA-DRAVA.BIKE: Mursko-dravske kolesarske poti

Kratek opis projekta:

S projektom smo želeli na območju čezmejne regije partnerskih organizacij oblikovati čezmejni integralni turistični produkt, vzpostaviti skupno trženje, navezati se na obstoječe kolesarske poti v Avstriji ob Muri in Dravi ter na zaledje vključenih regij, in postaviti čezmejno turistično destinacijo na evropski turistični zemljevid, ki bo prepoznavna kot destinacija aktivnega oddiha in trajnostnega turizma. Specifični cilj projekta je bila vzpostavitev atraktivne čezmejne turistične destinacije vzdolž reke Mure in reke Drave. Ta projekt je torej v prvi vrsti omogočil nadaljevanje »Murradweg« in »Drauradweg« ter s tem obenem izkoristil (trženjske) potenciale obstoječih poti, kakor jih tudi obogatil. Prav tako je zapolnil vrzel, ki povezuje ti rečni kolesarski poti z donavsko kolesarsko potjo. Tako nastala transverzalna kolesarska pot je zanimiva v širšem evropskem (tudi svetovnem) prostoru, in se lahko uvrsti na seznam kolesarskih poti Evrope, ki lahko ponudi zanimiv večdnevni turistični produkt. Ta kolesarska pot je torej postala blagovna znamka (»branding«), ki bo privabljala kolesarje, ki se nagibajo k dolgim turam. Istočasno je kolesarska pot postala »hrbtišče«, ki je zanimivo za tim. »hub« kolesarje; torej tiste, ki se locirajo v enem kraju in uporabljajo dnevne, krožne ture. Prav tako je projekt razvil turistične produkte, ki so sicer primarno povezani s kolesarstvom (npr. povezava z raftingom, konjeništvom, kulturnim turizmom, ipd.), vendar so uporabni tudi samostojno. Pri izvajanju projektu je nastala obsežna dokumentirana baza naravnih in kulturnih znamenitosti (projektnega) območja, ki se lahko uporabi v druge namene

Vodilni partner:
Regionalna razvojna agencija Mura, d. o. o.

Projektno partnerstvo: Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Prleška razvojna agencija, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Turistička zajednica Međimurske županije, Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o., Razvojna agencija Grada Čakovca – Čakra d.o.o., Turistička zajednica Varaždinske županije, Varaždinska županija, RRA Podravje - Maribor.

Trajanje projekta:
april 2009–maj 2012

Skupna vrednost projekta:
1.799.066,89 evrov

Vir financiranja:
Operativni program Slovenija – Hrvaška 2007–2013, MGRT