Preskoči na glavno vsebino

Naša Drava

Naziv projekta: Naša Drava

Logo

Kratek opis projekta:

Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. Vsi ti potenciali omogočajo tudi nova delovna mesta, tako imenovana zelena delovna mesta.

Prepoznan potencial reke želimo v okviru operacije obogatiti z dogajanjem na in ob strugi reke Drave v sozvočju s naravovarstvenimi standardi. V okviru aktivnosti bomo predstavili možnosti za rekreacijo na in ob strugi reke, poskrbeli za izobraževanje za varno plovbo in odnos do narave, ne smemo niti pozabiti vsebin ki so bogatile življenje ob Dravi v preteklosti, kot so izpiranje zlata, splavarjenje, glažutarstvo, gospodarstvo, zgodovina čolnarjenja in pravic uporabe, rabe in prehoda čez reko Dravo ter podobne, v večini primerov že zamrle aktivnosti na in ob strugi reke.

Eden od namenov skupne operacije je mednarodno povezovanje in sodelovanje, vzpostavitev trajnih uspešnih partnerstev, izmenjave znanj implementacije le teh na druga območja, ogledov dobrih praks, team buildinga partnerstva in vzpostavitev skupnega športno naravovarstvenega programa, ki ima potencial v razvoju novih delovnih mest v prihodnosti. Za potrebe odličnega raznolikega športno - rekreacijskega produkta je potrebno na slovenski strani zagotoviti osnovno športno infrastrukturo. Vzpostaviti želimo koledar športnih dogodkov, nabaviti in urediti športno infrastrukturo in opremo, izvesti vrsto predstavitvenih animacijskih tematskih dogodkov, pripraviti foto vsebine, predstaviti in izvesti športne aktivnosti za ranljive skupine, študijske ture in dogodke, tudi za novinarje in tour operaterje.

Operacija predstavlja inovativen celosten pristop k predstavitvi naše naravne in kulturne dediščine, ki se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi. Kot končen rezultat operacije se predvideva koledar prireditev na in ob strugi reke, oživitev oz. nadgradnjo vsaj treh vsebinskih aktivnosti na reki, vzpostavitev programa razvoja športno naravovarstvenih aktivnosti, priprava promocijskih materialov, tiskovin, predstavitev ponudbe na in ob reki Dravi, tudi na spletnem portalu in digitalna promocija v času trajanja operacije ter priprava pravnih podlag (idejne zasnove, projektne dokumentacije) za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih mest na strugi, prehoda čez strugo ter skrb za omejitev razvoja tujerodnih invazivk ter podlago za razvoj e mobilnosti ob reki Dravi in dolgoročno vzpostavitev sistema izposoje e koles ob Dravi, kar uporabniku omogoči lažje planiranje in premikanje vzdolž Drave.

Operativni cilji /aktivnosti v letu 2021:

  • priprava idejne zasnove za vzpostavitev vstopno izstopnih mest na reki Dravi in pritokih;
  • priprava projektne dokumentacije za vodno vlečnico (Občina Starše in Duplek);
  • promocija aktivnosti ob in na reki Dravi ter lokalnih ponudnikov;
  • postavitev počivališč s parkovno urbano opremo;
  • vzpostavitev koledarja dogodkov;
  • izvedba manjših tiskovnih konferenc;
  • izdelan splav Hlodovec ter manjšega plovnega splav;
  • postavitev športne infrastrukture na Drava Centru – športni park;
  • vzpostavitev Mobilne aplikacije Drava Bike – Dravska kolesarska pot.

Vodilni partner: LAS Bogastvo podeželja

Projektno partnerstvo: LAS Lastovica, TOTI LAS, LAS Ovtar Slovenskih goric, LAS Haloze, LAS UE Ormož, LAS Drava, LAS Mislinjske in Dravske doline, LAG Međimurski doli i bregi, LAS Drava Dura

Trajanje projekta: 2019–2023.

Skupna vrednost projekta: 914.872,55 evrov, od tega je predvidenih 671.404,38 evrov nepovratnih sredstev.

Vir financiranja: MKGP, sklad EKSRP (do 85 % upravičenih stroškov)

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/