Preskoči na glavno vsebino

NO-BLE IDEAS

Naziv projekta: NO-BLE IDEAS – Mreža mladih inovatorjev za trajnostne ideje v agroživilskem sektorju
Akronim: NO-BLE IDEAS

Noble

Kratek opis projekta:

Projekt NO-BLE IDEAS je usmerjen v SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI na področju KMETIJSTVA IN PREHRANE. Glavni cilj projekta NO-BLE IDEAS je spodbujanje raziskovalnih aktivnosti mladih inovatorjev, promocija aplikativnih raziskav ter povezovanje javne in zasebne ponudbe ter povpraševanja po raziskavah in inovacijah za potrebe trajnostnega razvoja na področju kmetijstva in prehrane na programskem območju JV Evrope.

Projekt se razvija na podlagi treh elementov: zavedanje, da lahko inovacije v agroživilskem sektorju prispevajo k trajnostnemu razvoju; prepričanje, da je za inovacije treba okrepiti ideje mladih raziskovalcev s podporo podjetnikov z inovativnim duhom (in s tem spajanje raziskovalnega povpraševanja in ponudbe); prisotnost v vseh državah ciljnega območja inovacijskih festivalov ali dogodkov, ki bi jih bilo mogoče izboljšati in sistematizirati.

Projekt obravnava potrebo po povečanju deleža človeških virov, zaposlenih v znanosti in tehnologiji, potrebo po večji vključenosti zasebnega sektorja v izdatke za raziskave in razvoj ter potrebo po obravnavanju splošnih nizkih izdatkov za raziskave in razvoj v kmetijskih znanostih. za reševanje ugotovljenih težav in potreb so bili opredeljeni štirje posebni cilji: (1) vzpostavitev okvirnih pogojev za spodbujanje dialoga, izmenjave in mobilnosti med javnimi in zasebnimi raziskovalnimi centri, ter promocija razvoja in uresničitve idej mladih inovatorjev (oblikovanje NO-BLE IDEAS mreže, ki bo povezala vse pomembne deležnike na tem področju); (2) vzpostavitev sistema medsebojno povezanih NO-BLE IDEAS kontaktnih točk in tehnološke platforme, z namenom izmenjave in razvoja idej mladih inovatorjev (po ena lokalna kontaktna točka v vsaki od partnerskih držav ter povezovalna tehnološka platforma); (3) izboljšanje prepoznavnosti mladih inovatorjev med podjetji ter osveščanje o pomembnosti inoviranja v okviru mednarodnih NO-BLE IDEAS festivalov, posvečenih inovacijski dejavnosti (izvedba skupno 21 inovacijskih festivalskih aktivnosti v partnerskih državah); (4) spodbujanje povezovanja med povpraševanjem po raziskavah na strani podjetij ter raziskovalno ponudbo na strani mladih raziskovalcev z namenom zagona inovativnih idej na področju kmetijstva in prehrane - izvedba mednarodnega natečaja za izbor najboljših NO-BLE IDEAS inovativnih poslovnih idej.

Vodilni partner: A.R.T.I. Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (Italija).

Projektno partnerstvo: 13 partnerjev iz 7 držav.

Trajanje projekta: oktober 2012–september 2014.

Skupna vrednost projekta: 2.477.292,59 evrov (1.754.663,15 evrov sofinancira ESRR, 351.035,55 evrov sofinancira IPA).

Vir financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije, iz programa transnacionalnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa