Preskoči na glavno vsebino

Partnerstvo za Pohorje

Naziv projekta: Partnerstvo za Pohorje
Akronim: Partnerstvo za Pohorje

Partnerstvo za Pohorje

Kratek opis projekta: Na pobudo Mestne občine Maribor smo oblikovali Partnerstvo za Pohorje, ki je povezalo 19 občin, 7 ključnih nosilcev turistične ponudbe: Unitur, Marprom, Vabo, Hotel Jakec in Turi, turizem Pohorje, Pohorje Village Wellbeing Resort, Chocolate Village ter 6 članov (RRA Podravje - Maribor, Regionalna razvojna agencija za Koroško, Razvojna agencija Savinjske regije, RIC Slovenska Bistrica, LTO Rogla – Zreče, GIZ in Zavod za turizem Maribor). RRA Podravje - Maribor je prevzela vlogo koordinatorja partnerstva in s svojo ekipo aktivno sodeluje z vsemi ključnimi deležniki na Pohorju.

Cilji Partnerstva za Pohorje so: Pohorje kot zeleno destinacijo približati drugim podobnim destinacijam v razviti Evropi; pripraviti skupno vizijo in strategijo razvoja ter oceniti vrednost potrebnih investicij za celotno območje; oblikovati manjše projekte za promocijo celotnega območja; razvoj komunalne, cestne in turistične (kolesarske, pohodne in druge poti, žičnice, …) infrastrukture ter sistemsko upravljanje celotnega območja Pohorja kot turistično-naravnega parka.

Člani partnerstva smo se zavezali, da … »bomo združeni v Partnerstvo za Pohorje začeli usklajevati cilje in projekte ter ustvarjati zeleno destinacijo z evropsko uveljavljeno tržno znamko. Trudili se bomo ohraniti naravne in kulturne danosti ter spodbuditi skladen gospodarski in turistični razvoj s poudarkom na trajnostni rabi naravnih virov.«

Med prvimi cilji partnerstva je bila priprava »Strategije razvoja Pohorja«, ki je prvi strateški dokument, ki pokriva širok spekter izzivov ter ima podporo 30 partnerjev na celotnem območje Pohorja. S pripravo strategije je bil narejen pomemben strateški korak glede soglasja o želeni prihodnosti razvoja Pohorja in prednostnih naložbah. Njena vrednost bo tolikšna, kolikor bo v prihodnosti zastavljenih ciljev in predvsem uresničenih projektov.

V okviru Partnerstva za Pohorje smo se povezali z vsemi regionalnimi destinacijskimi organizacijami, turističnimi agencijami ter ključnimi nosilci turistične ponudbe ter v okviru poletne kampanje »Pohorje 365« oblikovali 9 atraktivnih turističnih paketov, s katerimi sporočamo: Zdaj je čas, da obiščete Pohorje!

V letu 2021 smo potrdili tudi »Strategijo razvoja in trženja ponudbe Destinacije Pohorje 2021−2027«, pripravili celostno grafično podobo (brand) Pohorja in novo krovno spletno stran ter turistično karto, ki zajema celovito ponudbo Pohorja. Označili smo 7 novih krožnih kolesarskih povezav in vzpostavili 15 novih turističnih tabel. V letu 2022 smo izvedli študijsko turo po Pohorju za novinarje in turistične agencije ter pripravili kampanjo v okviru krompirjevih počitnic.

Projektno partnerstvo:
19 občin: Dravograd, Hoče-Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Mislinja, Muta, Oplotnica, Podvelka, Rače-Fram, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Vitanje, Vuzenica in Zreče; 7 ključnih nosilcev turistične ponudbe: Unitur, Marprom, Vabo, Hotel Jakec in Turi, turizem Pohorje, Pohorje Village Wellbeing Resort, Chocolate Village ter 6 članov: RRA Podravje - Maribor – koordinator projekta, Regionalna razvojna agencija za Koroško, Razvojna agencija Savinjske regije, RIC Slovenska Bistrica, LTO Rogla – Zreče, GIZ in Zavod za turizem Maribor.

Trajanje projekta: januar 2020→

Skupna vrednost projekta: Skupna vrednost projekta: 272.240 EUR (štiri leta vodenja in koordinacije Partnerstva ter Destinacijske management in marketing organizacije Pohorje) in 620.000 EUR (projektne aktivnosti Destinacije Pohorje, upravljanja infrastrukture, trženja).

Vir financiranja:
Ustanovni člani Partnerstva, in sicer 19 občin: Dravograd, Hoče-Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Mislinja, Muta, Oplotnica, Podvelka, Rače-Fram, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Vitanje, Vuzenica in Zreče) in 7 ključnih nosilcev turistične ponudbe: Unitur, Marprom, Vabo, Hotel Jakec in Turi, turizem Pohorje, Pohorje Village Wellbeing Resort, Chocolate Village ter 6 članov: RRA Podravje - Maribor, Regionalna razvojna agencija za Koroško, Razvojna agencija Savinjske regije, RIC Slovenska Bistrica, LTO Rogla – Zreče, GIZ in Zavod za turizem Maribor.