Preskoči na glavno vsebino

Partnerstvo za Pohorje

Aleksander Saša Arsenovič: Skupaj močnejši za Pohorje

Kot predstavnik Mestne občine Maribor, pobudnice povezovanja na Pohorju, bi se rad še enkrat zahvalil vsem 28 partnerjem za zaupanje in pripravljenost, da skupaj uresničujemo enotni cilj Partnerstva za Pohorje – skupni razvoj in promocija celotnega območja Pohorja. Verjamem, da bomo vsi vpleteni, upoštevajoč naravo in trajnostni razvoj, sledili tej isti viziji. Veseli me, da vsi deležniki Pohorje vidimo kot privilegij in verjamemo, da bomo s povezovanjem močnejši tako v državnem kot tudi v mednarodnem okolju.

Pohorje s svojimi naravnimi danostmi ponuja mnogo priložnosti za turistični razvoj. Do sedaj je bil ta razvoj osredotočen pretežno na zimske športne aktivnosti, v zadnjih letih se je v poletnih sezonah razvijalo tudi pohodništvo in kolesarjenje. Zavedamo se, da lahko Pohorje obiskovalcem ponudi še veliko več. Želimo si, da bi se območje Pohorja vsakodnevno pojavljalo na svetovnem zemljevidu turističnih destinacij.

Prvi korak je storjen. Podpisali smo zavezo, da si vsi sodelujoči to želimo. Naša prva naloga je pripraviti vizijo in strategijo razvoja s potrebnimi investicijami na območju Pohorja. Ustrezna komunalna in cestna infrastruktura bosta pogoj za dodaten razvoj turistične ponudbe. Naš cilj je sistemsko upravljanje s celotnim območjem Pohorja, vključno s skupno promocijo. Le tako bomo izkoristili sinergije, ki obetajo odlične rezultate. Prepričan sem, da nam bo uspelo, saj vsi podpisniki želimo le eno – konkurenčen in povezan preboj na globalni turistični trg. Verjamem, da je to ključno za nadaljnji razvoj vseh turističnih centrov na Pohorju ter posledično izboljšanje pogojev za razvoj lokalnih skupnosti, kar bo ugodno vplivalo na življenja prebivalcev na celotnem območju Pohorja in njegovem vplivnem območju.

Veselim se sodelovanja z vsemi deležniki za preboj Pohorja. Strateški in izvedbeni del projekta smo zaupali RRA Podravje - Maribor, ki ima dovolj izkušenj za izvedbo naših ambicioznih načrtov. Območje Pohorja povezuje podravsko, koroško in savinjsko regijo. V vseh treh regijah se srečujemo s podobnim izzivom, in sicer z odseljevanjem mladih perspektivnih ljudi, ki iščejo svojo prihodnost v drugih delih naše države ali celo v tujini. Naša skupna prizadevanja bodo poplačana, ko bo Pohorje postalo zaželena sodobna turistična destinacija 365 dni v letu in se bodo s tem tudi lokalnemu prebivalstvu na območju Pohorja odprle nove poslovne priložnosti za boljše življenje.

Aleksander Saša Arsenovič,
​župan Mestne občine Maribor in predsednik Partnerstva za Pohorje