Preskoči na glavno vsebino

Partnerstvo za Pohorje

Ivan Žagar: Pomembno je ohraniti naravo in raznoliko dediščino

Veliko večino ozemlja občine Slovenska Bistrica obsega Pohorje.

Neokrnjena narava, čist zrak in čiste vode, aktivnosti v naravi, vse to ponuja Pohorje.
Zdravo in bogato naravno okolje, ki privabi obiskovalce s svojo razgibanostjo in pestrostjo rastlinskih in živalskih vrst nudi odlično možnost za rekreacijo in učne ure v naravi skozi vse leto.

Izleti v naravo pa vedno navdušijo s prijetnimi doživetji in novimi spoznanji.
Pohorju dajejo posebnost tudi številni potoki, ki so ponekod ustvarili prave soteske, ki predstavljajo izredno zanimive turistične in izobraževalne poti, privlačne zaradi svoje slikovitosti, raznovrstnih kamnin in rekih rastlinskih vrst.

Ob naravi, pa so na Pohorju številne kulturne znamenitosti, ki govorijo o bogati zgodovini tega območja v različnih obdobjih.
Na bistriškem so to: Rimski kamnolom, Ančnikovo gradišče, na koncu bojišče Pohorskega bataljona na Treh žebljih pri Osankarici, ...

Glavno bogastvo in okras Pohorja pa so gozdovi in seveda Pohorci, kleni, prijazni in delovni ljudje.
Navedeno ponuja številne možnosti in priložnosti na področju športa, rekreacije, turizma, gozdarstva, ekološkega kmetijstva, ...

In prav zaradi vsega navedenega je potrebno povezovanje in skupen nastop vseh akterjev, ki delujejo na območju Pohorja. Zato, da bomo potenciale Pohorja boljše predstavili in izkoristili ter da bi ljudem, ki tu živijo mogoče, da tu tudi ostanejo.

Pomembno pa je tudi, da ohranimo naravo in raznoliko bogato, kulturno dediščino našega zanamcem.

Dr. Ivan Žagar
župan občine Slovenska Bistrica