Preskoči na glavno vsebino

Plovnost na Dravi

Naziv projekta: Plovnost na Dravi

Kratek opis projekta:

S strani ponudnikov turističnih storitev, ki so prepoznali potencial reke Drave in ob njej že vzpostavili turistične produkte, so bile podane spodbude. Poleg turističnega vidika je treba omeniti potencial, ki ga Drava nudi za razvoj javnega potniškega prometa (JPP), turističnih voženj ter možnosti nadgradnje in širitve ponudbe na področju športa in rekreacije na Dravi.

Namenprojekta je vzpostavitev vseh upravnih in tehničnih ureditev, ki bodo omogočale JPP na ožjem območju mesta Maribor ter ureditev plovnosti, prehodov elektrarn in jezov za potrebe turističnih in rekreativnih uporabnikov vzdolž reke Drave.

Cilj projekta je določitev tipov ladij, ki so primerne za ureditev prometa na reki Dravi ter primernih pristanov na različnih lokacijah ob Dravi. Ob ureditvi JPP na Dravi je treba proučiti ureditev splavarjenja, brodu in plovnosti drugih manjših plovil ter ureditev servisne točke za plovila. Za potrebe prehoda elektrarn in jezov z manjšimi plovili je treba proučiti različne tehnične rešitve in možnost ureditve plovnosti ter spremembo oz. oblikovanje ustreznih odlokov.

Koordinator projekta: RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo: RRA Koroška, ZRS Bistra Ptuj, Direkcija RS za vode

Trajanje projekta: 2022–2023.

Vir financiranja: 21 občin (Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, Maribor, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdina, Ptuj, Markovci, Gorišnica, Ormož, Središče ob Dravi, Videm, Cirkulane, Zavrč)