Preskoči na glavno vsebino

Podjetno v svet podjetništva

Naziv projekta: Podjetno v svet podjetništva
Akronim: PVSP 2013/PVSP 2014

2 PVSP logo
Podjetno v svet podjetništva

Opis projekta:

Projekt je bil namenjen podjetniškemu usposabljanju mladih, visoko izobraženih brezposelnih oseb, s ciljem, da bi se udeleženci po zaključku programa samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali pri drugem delodajalcu. To so dosegli skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej.

Udeleženci, izbrani na podlagi javnih pozivov, so se za obdobje štirih oz. petih mesecev zaposlili na razvojni agenciji in v tem času razvili lastno podjetniško idejo. S strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem so pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebni za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja ter komunikacijo s poslovnim okoljem.

V okviru programa so udeleženci s pomočjo mentorjev pripravili poslovne načrte za svoja podjetja ter se udeležili številnih usposabljanj (razvoj poslovnih modelov, raziskava trga, marketing, računovodstvo in davki, pravni vidiki poslovanja, oblike podjetij, komunikacija in javno nastopanje). Prav tako so bili deležni pomoči pri zaščiti blagovnih znamk, pripravi promocijskih materialov ter organizaciji in izvedbi individualnih sestankov s potencialnimi poslovnimi partnerji in strankami.

V projekt Podjetno v svet podjetništva 2013 se je vključilo 250 udeležencev, še 350 udeležencev je bilo vključenih v projekt Podjetno v svet podjetništva 2014. Od tega je 50 udeležencev razvijalo svoje ideje na Mariborski razvojni agenciji. Številna podjetja še danes uspešno poslujejo, nekatera med njimi so prisotna tudi na mednarodnem trgu.

Vodilni partner:
Regionalni center za razvoj d. o. o.

Projektno partnerstvo:
RRA Podravje - Maribor, Posoški razvojni center, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Razvojni center Novo mesto d.o.o., Regionalna razvojna agencija Zasavje, Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj d.o.o., Regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o., Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Razvojni center Murska Sobota, Regionalna razvojna agencija Posavje, Regionalna razvojna agencija Zeleni kras d.o.o., Regionalni razvojni center Koper.

Trajanje projekta:
PVSP 2013: 1. november 2012–april 2014;
PVSP 2014: november 2013–avgust 2015.

Skupna vrednost projekta:
PVSP 2013: 3.888.354,00 evrov, od tega ESS 3.305.100,90 evrov, MDDSZ 583.253,10 evrov;
PVSP 2014: 4.761.452,00 evrov, od tega ESS 4.047.234,20 evrov, MDDSZ 714.217,80 evrov.

Vir financiranja:
ESS, Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.