Preskoči na glavno vsebino

Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje

Naziv projekta: Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje
Akronim: PVSP za problemsko območje

Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje
Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje

Opis projekta:

Program je bil namenjen podjetniškemu usposabljanju brezposelnih oseb iz problemskega območja, ne glede na starost in stopnjo izobrazbe, s poslovno idejo in izkazanim interesom za razvoj in uresničitev podjetniške ideje. Udeleženci so se vključili v program s ciljem, da se po zaključku celostnega programa podjetniških usposabljanj in mentorstva, samozaposlijo, zaposlijo v lastnem podjetju ali pri drugem delodajalcu.

Udeleženci, izbrani na podlagi javnih pozivov, so se za obdobje štirih mesecev zaposlili na razvojni agenciji in v tem času razvili lastno podjetniško idejo. S strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem so pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebni za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja ter komunikacijo s poslovnim okoljem.

V okviru programa so udeleženci s pomočjo mentorjev pripravili poslovne načrte za svoja podjetja ter se udeležili številnih usposabljanj (razvoj poslovnih modelov, raziskava trga, marketing, računovodstvo in davki, pravni vidiki poslovanja, oblike podjetij, komunikacija in javno nastopanje). Prav tako so bili deležni pomoči pri zaščiti blagovnih znamk, pripravi promocijskih materialov ter organizaciji in izvedbi individualnih sestankov s potencialnimi poslovnimi partnerji in strankami.

RRA Podravje - Maribor je v program vključila 10 skupin po 10 udeležencev iz problemskega območja (Mestna občina Maribor, občine Ruše, Pesnica, Kungota, Hoče - Slivnica in Selnica ob Dravi), enako število udeležencev je bilo v program vključenih v okviru RRA Koroška (občine Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju). Številna podjetja še danes uspešno poslujejo, nekatera med njimi so prisotna tudi na mednarodnem trgu.

Projektno partnerstvo:
RRA Podravje - Maribor, RRA Koroška d. o. o.

Trajanje projekta:
julij 2014–november 2018.

Skupna vrednost projekta:
2.223.000,00 evrov.

Vir financiranja:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018.