Preskoči na glavno vsebino

POLYINVEST

Naziv projekta: Polyinvest
Akronim: Polyinvest

2 logotip polyinvest

Opis projekta:

Projekt je bil namenjen izboljšanju pogojev investiranja v obmejna območja ter s tem zmanjšanju razvojnih razlik med regijami Jugovzhodne Evrope, izboljšanju konkurenčnosti obrobnih območij, spodbujanju gospodarskega razvoja ter povečanju lokalnih virov.

Projektne aktivnosti projekta so obsegale analizo trga in zbiranje podatkov o razpoložljivih nepremičninah, zbiranje informacij o zakonodaji in postopkih v posameznih državah, vzpostavitev podatkovne baze, animacijo investitorjev ter pilotne primere.

V okviru projekta je bila razvita posebna podatkovna baza z informacijami o razpoložljivosti in karakteristikami posameznih nepremičnin. Baza je namenjena javnim institucijam, ki želijo pridobiti oziroma povečati prihodke od nepremičnin, ki jih imajo v lasti, kar lahko dosežejo s produktivno uporabo teh nepremičnin. Na drugi strani je baza namenjena investitorjem, ki na enem mestu pridobijo podatke o nepremičninah in investicijskih možnostih, ter so hkrati deležni podpore pri reševanju administrativnih postopkov.

K sodelovanju so bile povabljene občine iz podravske in savinjske regije, ki so posredovale podatke o razpoložljivih nepremičninah v njihovi lasti. Z vnosom podatkov v bazo poslovnih prostorov in zemljišč so podatki bili na voljo posameznim investitorjem iz tujine ter tako povečane možnosti za nove investicije v lokalnem okolju.

Vodilni partner: Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti (Italija).

Projektno partnerstvo: Matese for the Occupation s.c.p.a. – Teritorial Employment Pact for the Matese’s Occupation (Italija), Regional Agribusiness Centre – Vidin (Bolgarija), Liptov Regional Development Agency (Slovaška), Oradea Metropolitan Area (Romunija), Regional Development Agency Celje (Slovenija), University of Bucharest – Faculty of Business and Administration (Romunija), GEORAMA (Grčija), Institute for Economic Promotion of the Austrian Federal Economic Chamber, International Know-How Transfer (Avstrija), Association of Municipalities in the Szécsény Micro-region (Madžarska), ANCE – National Association of private construction contractors of Venice (Italija), Regional Chamber of Commerce Novi Sad (Srbija), Mariborska razvojna agencija (Slovenija).

Trajanje projekta: april 2009–september 2011.

Skupna vrednost projekta: 2.439.182,50 evrov, od tega 2.022.305,12 evrov ESRR, 2.022.305,12 evrov IPA, 365.877,38 evrov projektni partnerji.

Vir financiranja: Program Jugovzhodna Evropa.