Preskoči na glavno vsebino

Prenova turističnih atrakcij na Pohorju

Naziv projekta: Prenova turističnih atrakcij na Pohorju

Prp logo

Opis projekta:

Pohorje predstavlja za velik del regije območje prvobitnosti in tistega prostora, kjer lahko ubežimo vsem tegobam sodobnega sveta. Slap Skalca velja za eno izmed redkih in unikatnih naravnih posebnosti na tem delu Pohorja. Kot tak je potreben skrbne obravnave in zavedanja njegovega pomena, ki pa ne bo omejen le na posameznike ampak namenjen splošni javnosti. Posodobljena infrastruktura bo lokaciji zagotovila višji nivo, obiskovalcem pa razširila obzorje, jim nadgradila znanje ter vzbudila ponos do lastne dediščine. Slap Skalca mora v prihodnje veljati za planinsko izletniško točko z visoko dodano vrednostjo.

Dostop do slapa je primeren za ustrezno telesno pripravljene in primerno obute planince. Za dostop do slapa in njegovo varnost zelo zavzeto skrbi Planinsko društvo Skalca Hoče Slivnica, ki pa je v svojih prizadevanjih omejeno. Nekaj točk na poti do oz. od slapa je treba še ustrezno zavarovati in zagotoviti višjo stopnjo varnosti, odstraniti je treba nekaj neustreznih točk (barvni napisi na skali v bližini), prav tako pa je želja vseh partnerjev, da slap opremimo z nekaj predstavitvenimi tablami in tako dodamo naravni vrednoti tudi interpretacijske vsebine. Prav tako bi želeli na planoti nad slapom urediti točko za kolesarje, kjer bi lahko varno pustili svoja kolesa. Drugi del projekta je namenjen prenovi bioenergetskih točk v bližini hotela Bolfenk. Bioenergetske točke bodo v celoti namenjene splošnemu zdravju, zato bi jih želeli dopolniti in ustrezno urediti. Namenjene bodo predvsem ranljivim ciljnim skupinam – starejšim, invalidom in bolnim pa tudi splošni populaciji – pohodnikom, rekreacijskim športnikom ter ostalim obiskovalcem na Pohorju. Območje v bližini naselja Bolfenk je namreč zelo zanimivo in obiskano, točke pa predstavljajo dobrodošlo obogatitev ponudbe. Točke so bile oblikovane že pred časom, vendar so oznake ter vstopna tabla sčasoma obledele in ponekod napisi sploh več niso vidni. Na tem območju želimo vzpostaviti nove bioenergetske točke, namenjene splošnemu zdravju in dobrem počutju. Marsikomu je preživet čas na teh ali pa tovrstnih točkah izboljšal počutje, zato lahko rečemo, da z njimi spodbujamo tudi zdrav življenjski slog – bioenergetske točke bodo na predvidenem območju lahko dostopne in zanimive tudi tistim, ki telesno niso v najboljši formi. Bioenergetske točke predstavljajo alternativen način skrbi za zdravje.

V okviru projekta želimo torej zagotoviti ustrezno interpretacijo naravne vrednote slapa Skalca ter vzpostaviti dodatno ponudbo za lokalno prebivalstvo in turiste – bioenergetske točke ob hotelu Bolfenk.

Razen tega želimo obe znamenitosti predstaviti širši publiki, zato bomo izvedli tudi pohod do slapa Skalca. Pri tem pa ne gre samo za ureditev turistične znamenitosti. Lokalno prebivalstvo želimo spodbuditi k pohodništvu - k zdravemu življenjskemu slogu. Ena od možnosti je, da se pridružijo Planinskemu društvu Skalca Hoče Slivnica, ki organizira pohode tako na lokalnem območju kot tudi drugam. Treba je poudariti, da je organizirana oblika obiska hribov in gora veliko bolj varna kot pa samostojne »akcije«. Gre za skupinske pohode, kjer ljudje pazijo drug na drugega, običajno gre za organizirane prevoze ali pa vsaj za združevanje več ljudi v vozilu, kar zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov v okolje. Še najbolj pomemben pa je vidik druženja, socialne vključenosti in seveda kakovostno preživljanje prostega časa.

Slap Skalca želimo predstaviti še eni ranljivi ciljni skupini, zato želimo k sodelovanju pritegniti še lokalni osnovni šoli. Z izvedbo likovnega natečaja bi radi slap (predvsem kot prvino vode) približali tudi osnovnošolskim otrokom. Z likovnim natečajem bi želeli opozoriti to ciljno skupino na pomen ohranjanja naravnih vrednot, pomen vode v našem okolju, na gozdni bonton, zdrav življenjski slog in pomen ohranjanja zdravja.

Vodilni partner: Občina Hoče - Slivnica.

Projektno partnerstvo: RRA Podravje - Maribor, Planinsko društvo Skalca Hoče - Slivnica.

Trajanje projekta: november 2021–september 2022.

Skupna vrednost projekta: 68.204,00 evrov.

Vir financiranja: Operacija je sofinancirana iz sredstev Republike Slovenije in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v okviru ukrepa PRP 19.2 – sredstva EKSRP v okviru LAS Lastovica.


Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/