Preskoči na glavno vsebino

Program spodbujanja konkurenčnosti

Naziv projekta: Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018

Program spodbujanja konkurenčnosti
Program spodbujanja konkurenčnosti

Opis projekta:

RRA Podravje - Maribor je med leti 2013 in 2018 izvajala Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018. Problemsko območje je zajemalo področje občin Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi. Vrednost programa je znašala 50 mio evrov, pri čemer je bila več kot polovica nepovratnih sredstev.

V okviru programa sta RRA Podravje - Maribor in RRA Koroška podjetjem iz problemskega območja dodelili nekaj čez 1 mio evrov nepovratnih sredstev za subvencioniranje obrestne mere ter skoraj 4 mio evrov za sofinanciranje manjših začetnih naložb. Prav tako so bile izvedene številne aktivnosti na področju promocije gospodarstva podravske in koroške regije ter privabljanja tujih in domačih vlagateljev.

Izvedba Programa spodbujanja konkurenčnosti je imela številne pozitivne učinke na gospodarstvo problemskega območja. Nepovratna sredstva, ki so bila dodeljena podjetjem za sofinanciranje manjših in večjih začetnih naložb, so jim omogočila dodaten razvoj dejavnosti in zaposlovanje novih delavcev. Podjetja so bila prav tako podprta z ugodnimi razvojnimi krediti in subvencijo obrestne mere. Novoustanovljena podjetja so lahko pridobila tudi nepovratna sredstva, s čimer so si izboljšala poslovanje in konkurenčnost ter tako znižala stopnjo umrljivosti podjetij v začetnem obdobju poslovanja. Gospodarstvu problemskega območja se je pomagalo s promocijo in privabljanjem tujih in domačih investitorjev, s poudarkom na vzpostavitvi proizvodne cone v občini Hoče - Slivnica. Z intenzivnejšo promocijo na tujih trgih se je podprl tudi razvoj turizma v okviru destinacije Maribor – Pohorje.

V izvajanje programa so ob RRA Podravje - Maribor in RRA Koroška bili vključeni tudi: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalno razvojni sklad ter Zavod za turizem Maribor - Pohorje. Vsaka institucija je izvajala posamezen instrument, pri čemer je Mariborska razvojna agencija skrbela za koordinacijo Progama.

Vodilni partner:
RRA Podravje - Maribor.

Projektno partnerstvo:
RRA Koroška d.o.o., Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalno razvojni sklad, Zavod za turizem Maribor - Pohorje.

Trajanje projekta:
oktober 2013–december 2018.

Skupna vrednost projekta:
50.000.000,00 evrov.

Vir financiranja:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.