Aktualni projekti

 • Drava Natura

  Drava – Natura 2000, reka za prihodnost – Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave

  december 2019–marec 2023

 • Dravska kolesarska pot

  Dravska kolesarska pot

  november 2015–december 2021

 • Regijska štipendijska shema

  Regijska štipendijska shema

  september 2016–oktober 2022

 • Smart River

  Building smart governance to manage flooding risk of river communities

  marec 2020–september 2022

Barve

Pisava

Ostalo