Preskoči na glavno vsebino

Regionalno prostorsko planiranje

Naziv projekta: Regionalno prostorsko planiranje

Opis projekta:

V Sloveniji je bilo z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) uvedeno regionalno prostorsko planiranje, s katerim se želi na podlagi enotne uporabe razpoložljivih podatkov o prostoru na območju razvojne regije spodbuditi načrtovanje trajnostnega in racionalnega razvoja.

RRA Podravje - Maribor kot predstavnik interesnega združenja regij RRA GIZ sodeluje pri projektu Pilot MOP – Pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje, Zagotovitev podatkov za vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni, ki ga vodi Geodetski inštitut Slovenije po naročilu Ministrstva za okolje in prostor. V letu 2021 sta bili izvedeni 2 fazi projekta. RRA Podravje - Maribor je sodelovala pri delavnicah in pripravi recenzijskega poročila na izvedbo 1. in 2. faze projekta.

Naročnik: Geodetski inštitut Slovenije.

Projektno partnerstvo: Urbanistični inštitut RS, ZAPS, SURS, LUR, MGRT, DRR.

Trajanje projekta: 2021–2022.