Preskoči na glavno vsebino

RES_ZA

Naziv projekta: RES_ZA – Resocializacija zapornikov s postpenalno obravnavo na trg dela
Akronim: RES_ZA – Resocializacija zapornikov s postpenalno obravnavo na trg dela

Kratek opis projekta:

Namen projekta je bil s pomočjo psihoterapije, vključene v proces obravnave obsojencev in bivših obsojencev, oblikovati model, ki bo vplival na zmanjšanje povratništva ter bivšim obsojencem omogočil reintegracijo na trg dela. Projekt je problematiko obravnaval celovito, od zagotavljanja osnovne (bivanjske) blaginje, predvsem zadovoljevanja osnovnih življenjskih potreb (stanovanjske problematike, zaposlitve, ustrezne izobrazbe) kot tudi restrukturiranja osebnosti in odnosov v družbenem okolju bivšega obsojenca. Za učinkovit vstop bivših obsojencev na trg dela so se izvajale naslednje aktivnosti: psihoterapija – delovna terapija – zapolnitev vrzeli v izobraževanju kot tudi na trgu dela, in sicer izvesti osveščanje delodajalcev, vključno s prikazom celovite problematike bivših obsojencev, predvsem žensk in mladoletnikov. Pogoj za zaposlitev je bila udeležba na psihoterapiji, tako bivšega obsojenca kot tudi bodočega zaposlovalca. Slednje je pomenilo, da bivši obsojenci ostanejo v postpenalni obravnavi vsaj še eno leto po odpustu.

Vodilni partner:
RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo:
Partnerji:
Društvo za humanitarna dela in izmenjavo dobrih praks Vizija, Andragoški zavod Maribor – ljudska univerza.

Pridruženi partnerji:
Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Mestna občina Maribor, Varuh človekovih pravic RS, Verein Integrationshilfe, Dunaj (Avstrija).

Trajanje projekta:
december 2010–december 2012.

Skupna vrednost projekta:
230.568,00 evrov

Vir financiranja:
Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; JR za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela v okviru 4. Razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1 »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«

Projektno gradivo:
Model postpenalne obravnave RES_ZA