Preskoči na glavno vsebino

RESEES - Krepitev regionalnih ekosistemov socialne ekonomije in zmogljivosti zainteresiranih strani

Naziv projekta: RESEES - REINFORCE REGIONAL SOCIAL ECONOMY ECOSYSTEMS AND STAKEHOLDERS’ CAPACITY
Akronim: RESEES

RESEES logo

Kratek opis projekta:

Socialna ekonomija (v nadaljevanju SE) predstavlja 2,8 milijona podjetij in organizacij v Evropi, ki zaposlujejo 13,6 milijona delavcev, kar je približno 6,3 % delovne sile v EU. S spodbujanjem vključujoče rasti, okoljske trajnosti in razvoja skupnosti SE prispeva k bolj odpornemu in pravičnemu zaposlovanju v evropskih regijah.

RESEES združuje šest evropskih regij z dobro integracijo SE v njihov politični okvir RIS3 kot gonilo trajnostne regionalne gospodarske rasti. Splošni cilj je izboljšati izvajanje politik regionalnega razvoja na področju regionalnih ekosistemov SE in izpopolnjevanja deležnikov. Njegov glavni cilj je okrepiti sodelovanje in mreženje, ki ga spremlja izpopolnjevanje deležnikov socialnega gospodarstva kot pot do kakovostnega vključujočega in trajnostnega zaposlovanja v Evropi. Projekt je usklajen z izvajanjem evropskega načrta socialne ekonomije in evropske agende spretnosti na regionalni ravni. Partnerji bodo identificirali izkušnje in dobre prakse na področjih štirih specifičnih tem: promocija SE in ozaveščanje; krepitev zmogljivosti in izpopolnjevanje deležnikov; mreženje in sodelovanje ter merjenje politik in družbenega vpliva.

Inovativni projektni pristop z močnim poudarkom na poglobljenem učenju bo organiziran okoli dogodkov učenja politik v Navarri (ES), Murciji (ES), Nouvelle Aquitaine (FR), Podravju (SI), Laponskem (FI) in Emiliji Romanji ( IT). Študijski obiski in delavnice medsebojnega ocenjevanja bodo potekali vzporedno s tematskimi dogodki. Povečanje zmogljivosti skozi učni proces bo pripeljalo do izboljšanja ekosistemov SE in izpopolnjevanja deležnikov.

RESEES bo ponudil 24 dobrih praks, 6 regionalnih diagnoz, izvajanje 6 časovnih načrtov za izboljšanje politik, regionalni model ekosistema SE in medregionalno kartiranje spretnosti SE. V zadnji fazi bo ocena učinka izboljšanja politike v šestih sodelujočih regijah razdeljena in razširjena na ravni EU.

Vodilni partner: Gobierno de Navarra (Španija)

Projektno partnerstvo: RRA Podravje - Maribor (Slovenija), Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra (Španija), Région Nouvelle-Aquitaine (Francija), Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire de Nouvelle-Aquitaine (Francija), Lapin ammattikorkeakoulu (Finska), ART-ER – Società consortile per Azioni (Italija), Gobierno de la Región de Murcia (Španija), Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (Španija), Réseau Européen des Villes et Régions de l'Économie Sociale (Belgija).

Trajanje projekta: 1. april 2024 – 30. marec 2027

Skupna vrednost projekta: 1,885.230.00 evrov

Vir financiranja: Interreg Europe