Preskoči na glavno vsebino

SAGT

Naziv projekta: Strategic Approach to Green Transition
Akronim: SAGT

SAGT logo

Kratek opis projekta:

Tuzla je zaradi termoelektrarne med najbolj onesnaženimi mesti v Bosni in Hercegovini. Večina onesnaženja zraka izvira iz industrijskih dejavnosti, nekaj iz prometa, znatna količina pa iz individualnih hiš, ki za ogrevanje uporabljajo premog. Mesto nima zmogljivosti za pripravo celotnega strateškega dokumenta za zeleni prehod, ki bi obvladoval te negativne vplive na okolje, zato je v okviru podnebne iniciative, ki jo financira nemško zvezno ministrstvo za gospodarstvo in podnebne ukrepe, pričelo sodelovanje med mestom Tuzla in Regionalno razvojno agencijo za Podravje - Maribor.

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je pripravila dokumente za prehod na krožno gospodarstvo in pametno strategijo za Mestno občino Maribor, regijo Podravje. Prenos znanja in dobrih praks bosta tako pozitivno vplivala na zeleni prehod Tuzle. Partnerstvo v projektu je namenjeno dvigu zmogljivosti mesta Tuzla na podlagi izkušenj Maribora ter pripravi strategije zelenega prehoda Tuzle s prenosom metodologije in izkušenj iz Maribora ter opolnomočenjem Tuzle, ob podpori BIT Centra d.o.o, ki izvaja projekte za industrijo in razvoj v Bosni in Hercegovini.


Vodilni partner: RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo: Mesto Tuzla, BiT Center d.o.o.

Trajanje projekta: 1. december 2023 – 30. november 2025

Skupna vrednost projekta: 250.528,40 evrov.

Vir financiranja: European Climate Initiative (EUKI).