Preskoči na glavno vsebino

Samooskrba Podravja

Naziv projekta: Samooskrba Podravja
Akronim: Samooskrba Podravja

Kratek opis projekta:

V letu 2014 smo pričeli z vzpostavitvijo prehranske platforme za samooskrbo Podravja. Potekala so številna srečanja z različnimi deležniki iz gospodarskega, javnega in nevladnega sektorja. Pokazala se je velika potreba po nadaljevanju razvijanja platforme, zato smo v letu 2015 oblikovali koncept projekta Samooskrba regije, s ciljem, da občine v Podravju povežemo skupaj z isto temo – samooskrbo. Uspelo nam je, saj je pripravo projekta samooskrbe finančno podprlo 21 občin in tako omogočilo začetek projekta.

Glavni cilj projekta je bil prepoznati prioritetne vsebine regije in se na tej osnovi pripraviti na bodoče razpise za programsko obdobje 2014–2020. Hkrati pa tudi prepoznavati prioritete posamezne občine, na katerih bo temeljil nadaljnji razvoj občine.

V okviru projekta Samooskrba Podravja smo razvili model sodelovanja med javnimi ustanovami in lokalnimi ponudniki v smeri realizacije naročil za zakonsko dovoljenih 20 % za lokalno hrano ter zagotavljanje kratkih dobavnih verig. Želimo ohraniti obstoječi način priprave hrane za ciljne skupine v vrtcih, osnovnih šolah, dijaških domovih, zavodih, domovih upokojencev in bolnišnicah, saj to pomeni dnevno sveže pripravljeno hrano. Prizadevali smo si povečati dostopnost do lokalne hrane in obema deležnikoma olajšati proces spoznavanja, preverjanja in zaupanja. Kot regionalna razvojna agencija smo tržni povezovalec, saj ta proces skrajšamo, ker ga izvajamo sistematično in celostno na vseh potrebnih ravneh. Prav tako skrbimo za promocijo lokalno pridelane hrane ter sodelujemo z drugimi deležniki pri izvajanju aktivnosti, ki so povezane s prehransko samooskrbo.
Delovanje projekta sega na različna področja delovanja različnih ministrstev: kmetijstvo, zdravstvo, šolstvo, javno upravo, gospodarstvo, socialo. Zato smo k sodelovanju povabili različne organizacije, s katerimi smo uresničili zastavljene cilje.

Vodilni partner: RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo: občine: Benedikt, Cerkvenjak, Hoče-Slivnica, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Poljčane, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Središče ob Dravi, Sv. Ana, Sv. Jurij v Slov. goricah, Sv. Tomaž, Sv. Trojica v Slov. goricah, Starše, Šentilj.

Drugi partnerji: ponudniki iz občin, KGZS Zavod Maribor, KGZS Zavod Ptuj, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede.

Trajanje projekta: maj 2015–december 2017.

Skupna vrednost projekta: 45.000,00 evrov.

Vir financiranja: občine, partnerji projekta.