Preskoči na glavno vsebino

SEEMIG

Naziv projekta: SEEMIG – Upravljanje z migracijami in njihovimi učinki v jugovzhodni Evropi: transnacionalni ukrepi, ki vodijo k na podatkih temelječim strategijam
Akronim: SEEMIG – Upravljanje z migracijami in njihovimi učinki v jugovzhodni Evropi: transnacionalni ukrepi, ki vodijo k na podatkih temelječim strategijam

Kratek opis projekta:

Namen projekta SEEMIG je bil razumeti in nasloviti dolgoročne migracijske, človeško-kapitalske in demografske procese v Jugovzhodni Evropi, skupaj z njihovimi učinki tako na trge dela, kakor tudi na nacionalna in regionalna gospodarstva. Glavni cilj projekta je bil javnim administracijam omogočiti razvoj in uporabo politike in strategije na temelju podatkov in empiričnih raziskav. Z vzpostavitvijo regionalnih statističnih podatkovnih baz, ki so vključevale podatke iz različnih institucij, delujočih na nacionalnem nivoju, ter z uvajanjem tehnike napovedovanja prihodnjih dogodkov, je projekt pripomogel k napovedovanju razvoja v regionalnem razvojnem planiranju in tako omogočil monitoring regionalnega napredka (zgodnje odkrivanje sprememb na področju demografskih kazalcev, trga dela in migracij).

Cilji projekta:

 • Razumeti procese na področju migracij, demografije, trga dela in človeškega kapitala, tako v zgodovinski kot tudi v regionalni perspektivi.
 • Analizirati dolgoročne demografske in migracijske profile v različnih državah Jugovzhodne Evrope.
 • Izboljšati zbiranje podatkov za uspešne, na dokazih temelječe strategije.
 • Pospešiti dialog med znanstveniki, kreatorji politik in državnimi uradniki.

Prispevati k transnacionalnim strategijam, izhajajočim iz migracije.

Vodilni partner:
Madžarski osrednji statistični urad

Projektno partnerstvo:
Municipality of Pécs (Madžarska), School on Local Development, University of Trento (Italija), Institute of Informatics and Statistics INFOSTAT (Slovaška), Centre for the Research of Ethnicity and Culture (Slovaška), University of Vienna - Department of Geography and Regional Research (Avstrija), The Romanian Institute for Research on National Minorities (Romunija), Harghita County Council HCC (Romunija), Municipality of Sfântu Gheorghe (Romunija), National Statistical Institute of the Republic (Bolgarija), ZRC SAZU, Ljubljana (Slovenija), RRA Podravje - Maribor (Slovenija), Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana (Slovenija), District administration of Montana (Bolgarija),Town council Turčianske Teplice (Slovaška), Statistical Office of the Republic of Srbija (Srbija), Municipality of Kanjiža (Srbija), Institute of Social Sciences ISS (Srbija).

Trajanje projekta:
junij 2012–november 2014.

Skupna vrednost projekta:
3.250.723,43 evrov.

Vir financiranja:
Transnacionalni program sodelovanja Jugovzhodna Evropa 2007–2013


SEEMIG Projektno gradivo – Rezultati slovenskih projektnih partnerjev obsega naslednje dokumente:

 • Nacionalno poročilo: Zgodovinski razvoj mednarodnih migracij v Sloveniji, 1950–2013
 • Analiza obstoječih sistemov/načinov zbiranja podatkov v Sloveniji ter glavni viri podatkov o migracijah in migrantih
 • Akcijski načrt za izboljšanje sistemov pridobivanja podatkov o migracijah in podatkovnih virov v Sloveniji
 • Nacionalna strategija za izboljšanje zbiranja in uporabe podatkov o migracijah v Sloveniji
 • Lokalna/regionalna strategija za izboljšanje zbiranja in uporabe podatkov o migracijah
  • Statistična regija Podravje
 • Priporočila za oblikovanje nacionalne politike za izboljšanje podatkov o migracijah v Sloveniji