Preskoči na glavno vsebino

SIO-MRA 2018–19

Naziv projekta: Subjekt inovativnega okolja MRA 2018–19
Akronim: SIO-MRA 2018–19

Opis projekta: Aktivnosti so bile usmerjene v pripravo in izvedbo podpornih storitev pri zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij. Namen projekta je bil povečanje števila novoustanovljenih podjetij in njihove stopnje preživetja. Ciljni skupini, ki jima je bil projekt namenjen: inovativni potencialni podjetniki ter nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti »start-up«. V okviru SIO-MRA 2018-19 so se izvajale naslednje aktivnosti: promocijsko-motivacijski dogodki, informiranje in svetovanje ciljnim skupinam, tematski dogodki, mentoriranje ter ekspertna svetovanja.

Z namenom dodatnega obvladovanja potencialnih tveganj se je RRA Podravje - Maribor povezala z vsemi ključnimi deležniki v ciljni regiji: Štajersko gospodarsko zbornico, Območne obrtno-podjetniško zbornico, Štajerskim tehnološkim parkom, Univerzo v Mariboru, občinami, organizacijami višješolskega in visokošolskega izobraževanja, drugimi deležniki pri izvajanju podjetniške in širše poslovne podpore v regiji. Posebno pozornost je RRA Podravje - Maribor posvetila povezovanju z drugimi SIO, tako v okviru sodelovanja, kot tudi v okviru dviga kompetenc.

Vodilni partner:
RRA Podravje - Maribor

Trajanje projekta:
januar 2018–december 2019.

Skupna vrednost projekta:
479.434,88 evrov.

Vir financiranja:
Aktivnosti RRA Podravje - Maribor, v okviru operacije SIO-MRA-2018-19 sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 –2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.