SPOT svetovanje

Naziv projekta: SPOT svetovanje Podravje
Akronim: SPOT svetovanje

Logo3spot

Opis projekta:

Po Sloveniji je vzpostavljenih 12 poslovnih točk, v okviru katerih se izvajajo brezplačne storitve svetovanja za potencialne podjetnike ter mala in srednje velika podjetja (MSP). Svetovanja so namenjena krepitvi podjetniškega potenciala za MSP ter pospeševanju ustanavljanja novih MSP.

V okviru SPOT svetovanje Podravje se izvajajo naslednje aktivnosti:

  • informiranje o podjetniških vsebinah v regiji,
  • svetovanje za potencialne podjetnike in MSP,
  • povezovanje regionalnega podpornega okolja,
  • usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP-je,
  • izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti,
  • sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

Cilji SPOT Podravje so: povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa ter povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij. S tem se bo povečalo število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

Vodilni partner:
RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo:
Štajerska gospodarska zbornica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, Raziskovalno-informacijski center Slovenska Bistrica.

Trajanje projekta:
januar 2018–december 2022.

Skupna vrednost projekta:
1.790.400 evrov.

Vir financiranja:
Evropski sklad za regionalni razvoj.

Novica

Slovenski podjetniški sklad ponovno odprl VAVČERJE – enostavne spodbude malih vrednosti za MSP

Vavčerje bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja (organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge) za različne poslovne storitve. Na voljo je nekaj več kot 10 mio EUR za podporo okoli 2.500 vavčerskih projektov.

Novica

Podaljšan rok poziva za brezplačne zaščitne maske

OZS je podaljšala rok za oddajo prijav na Javni poziv za brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja, in sicer do 29. 1. 2021.

Novica

V mesecu februarju ponovno prihajajo enostavne spodbude malih vrednosti za MSP - vavčerji

Slovenski podjetniški sklad bo v letošnjem letu ponovno odprl vavčerje za večjo konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij!

Novica

Vabljeni na SPOT usposabljanje ABC PODJETNIŠTVA 2021

Vabljeni na brezplačno 50-urno »eUsposabljanje ABC PODJETNIŠTVA 2021«, ki je namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam.

Razpis

Javno povabilo za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih

Namen: Prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Hkrati se s temi spodbudami zmanjšuje število brezposelnih.

Barve

Pisava

Ostalo