Preskoči na glavno vsebino

SPOT svetovanje

Naziv projekta: SPOT svetovanje Podravje
Akronim: SPOT svetovanje

Logo3spot

Opis projekta:

Po Sloveniji je vzpostavljenih 12 poslovnih točk, v okviru katerih se izvajajo brezplačne storitve svetovanja za potencialne podjetnike ter mala in srednje velika podjetja (MSP). Svetovanja so namenjena krepitvi podjetniškega potenciala za MSP ter pospeševanju ustanavljanja novih MSP.

V okviru SPOT svetovanje Podravje se izvajajo naslednje aktivnosti:

  • informiranje o podjetniških vsebinah v regiji,
  • svetovanje za potencialne podjetnike in MSP,
  • povezovanje regionalnega podpornega okolja,
  • usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP-je,
  • izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti,
  • sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

Cilji SPOT Podravje so: povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa ter povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij. S tem se bo povečalo število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

Vodilni partner: RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo: Štajerska gospodarska zbornica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, Raziskovalno-informacijski center Slovenska Bistrica.

Trajanje projekta: januar 2018–december 2022.

Skupna vrednost projekta: 1.790.400 evrov.

Vir financiranja: Evropski sklad za regionalni razvoj.