Preskoči na glavno vsebino

Strategija pametno mesto Maribor 2030

Naziv projekta: Strategija pametno mesto Maribor 2030

Kratek opis projekta:

»Pametno mesto je mesto, ki se razvija trajnostno, brez negativnih vplivov na okolje, ki svojim prebivalcem nudi najvišjo kakovost bivanja, in za doseganje teh ciljev uporablja inovativne sistemske in tehnološke rešitve.«

Vizija strategije pametnega mesta Maribor 2030 v ospredje postavlja temelje pametnih rešitev v skupno dobro vseh sfer življenja z namenom privabljanja ljudi ter investitorjev v naše pametno mesto.

Strateški dokument je sestavljen iz splošne predstavitve in vizije Mestne občine Maribor, analize trenutnega stanja, strategije pametnega mesta do leta 2030 in 2050 ter načrta spremljanja in vrednotenja izvajanja strategije. Identificiranih je bilo sedem področij, ki jih naslavlja strategija, in sicer: upravljanje, gospodarstvo, mobilnost, okolje, bivanje, ljudje in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Pri vsakem od navedenih področij so bili opredeljeni cilji, ukrepi in kazalniki, ki bodo prispevali h ključnemu cilju, to je izboljšana kakovost življenja prebivalcev Mestne občine Maribor z uvajanjem pametnih rešitev.

Strategija pametnega mesta Maribor 2030 je bila sprejeta na 36. seji mestnega sveta Mestne občine Maribor septembra 2022. Naslednja faza je postopno izvajanje strategije.

Koordinator projekta: RRA Podravje - Maribor

Trajanje projekta: december 2020–december 2030

Vir financiranja: Mestna občina Maribor