Preskoči na glavno vsebino

Pametno mesto Maribor

Naziv projekta: Pametno mesto Maribor

Kratek opis projekta:

Strategija Pametnega mesta Maribor načrtuje, vizualizira in odpira priložnosti digitaliziranega, medsebojno povezanega in bolj učinkovitega upravljanja mesta in mestnih storitev, ki jih zagotavljajo občinska uprava, javna podjetja in zavodi v občinski lasti in sicer tako, da uporabljajo pametne koncepte in rešitve. Koncept pametnega mesta se nanaša na: pametno upravljanje, gospodarstvo, mobilnost, okolje, bivanje in ljudi. Pokriva torej vse vidike kakovostnega bivanja digitaliziranega prebivalca 21. stoletja.

Operativni cilji/Načrtovani indikatorji ocene uspeha v letu 2021:

  • strategija PMM, potrjena na Mestnem svetu,
  • priprava izvedbenega načrta PMM,
  • priprava načrta spremljanja in poročanja o izvedbi PMM.


Koordinator projekta: RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo: Inštitut Wcycle Maribor.

Trajanje projekta: december 2020–maj 2021.

Vir financiranja: Mestna občina Maribor.