Preskoči na glavno vsebino

Strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor za obdobje 2022−2027

Naziv projekta: Strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor za obdobje 2022−2027

Mestna občina Maribor pripravlja »Strategijo trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor za obdobje 2022−2027«. Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor vodi in usmerja njeno pripravo.

Namen strategije je oblikovati jedrnat in ciljno usmerjen dokument, ki bo predstavljal strateške usmeritve z ukrepi za trajnostni razvoj turizma in razvoj blagovne znamke turistične Destinacije Maribor.

Strategija razvoja in trženja turistične ponudbe se nanaša na zaokroženo turistično območje turistične destinacije Maribor (območje Mestne občine Maribor), iz vidika komplementarnih turističnih produktov pa tudi na druga območja Podravske regije s poudarkom na tistih, ki mejijo na Mestno občino Maribor.

Prebivalci, obiskovalci in ljubitelji mesta Maribor ter celotne regije si želimo, da se razvije v mesto prihodnosti, ki bo ljudem zagotavljalo dolgoročno družbeno in okoljsko dobrobit in se hkrati uspešno spopadalo z urbanističnimi in regionalnimi izzivi. Vse uspešne transformacije mest in regij so se začela z močno in jasno vizijo, ki so jo soustvarili najpomembnejši deležniki mesta in okolice, zato je vizija mesta Maribora in regije ena izmed ključnih nalog pri pripravi strategije.

Priprava strateškega dokumenta bo ob pripravi vizije zajemala tudi analizo stanja, oblikovanje blagovne znamke, znotraj strategija pa oblikovanje ukrepov z akcijskim načrtom. Za potrebe priprave analize bomo tako izvedli vrsto anket, s katerimi bomo izmerili zadovoljstvo nad stanjem turizma tako med obiskovalci kot prebivalci in ključnimi deležniki v turizmu. Sledili bodo forumi in intervjuji s strokovnjaki za pripravo vizije in blagovne znamke kakor tudi fokusne skupine (vezane na kulturo, šport, turistično gospodarstvo ter znanje in kompetence), s pomočjo katerih bomo lažje zastavili cilje, model razvoja in model trženja destinacije, model upravljanja turistične destinacije, poslovni model povezovanja ponudnikov storitev in s tem pripravo akcijskega načrta, s katerim bomo udejanjali načrt razvoja in trženja ponudbe turistične Destinacije Maribor.

Ključni deležniki pri pripravi in uporabi strategije so: Zavod za turizem Maribor, Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, Mestna občina Maribor s pristojnimi uradi, organizacije in ustvarjalci na področju kulture, nevladne organizacije s področja kulture in samostojni kulturniki, organizacije na področju športa, turistično gospodarstvo in turistična društva ter združenja, občani in občanke MO Maribor, izobraževalne organizacije.

Skupaj oblikujemo prihodnost Maribora!