Preskoči na glavno vsebino

TUS Maribor 2030

Naziv projekta: TUS Maribor 2030

Kratek opis projekta:

Novelacija Trajnostne urbane strategije za Maribor se nanaša na uskladitev temeljnega dokumenta razvojnega načrtovanja Mestne občine Maribor, njenih potencialov oziroma priložnosti, ki jih Maribor ima pri oblikovanju sodobne, krožne in samooskrbne skupnosti, ki v središče postavlja kakovost življenja prebivalcev.

Izdelava trajnostnih urbanih strategij mestnih občin za izvajanje celostnih teritorialnih naložb je namenjena pripravi na črpanje sredstev iz programskega obdobja 2021–2027, s ciljem čim kvalitetnejše in celovite priprave ter s tem zagotavljanja čim boljše uspešnosti črpanja sredstev. Kohezijska politika tudi v tem obdobju podpira lokalne oblasti pri razvoju strategij in upravljanju s kohezijskimi sredstvi. V okviru kohezijske politike je kar 6 % Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjeno trajnostnemu urbanemu razvoju. Nadalje Evropska komisija spodbuja mreženje in krepitev veščin urbanih oblasti, in sicer v okviru Evropske Urbane Iniciative (European Urban Initiative).

Operativni cilji/Načrtovani indikatorji ocene uspeha v letu 2021:

  • TUS Maribor 2021–2030 potrjen na Mestnem svetu.
  • Priprava izvedbenega načrta TUS MOM 2027.
  • Priprava načrta spremljanja in poročanja o izvedbi TUS MOM 2021–2027.

Koordinator projekta: RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo: Mestna občina Maribor

Trajanje projekta: 2020–2025.

Vir financiranja: Mestna občina Maribor.