Preskoči na glavno vsebino

UGB

Naziv projekta: UGB Urban Green Belts – Pametni integrirani modeli trajnostnega upravljanja urbanih zelenih površin za ustvarjanje bolj zdravega in bivanju prijaznega urbanega okolja
Akronim: UGB

UGB CMYK

Kratek opis projekta:

Projekt UGB Urban Green Belts – Pametni integrirani modeli trajnostnega upravljanja urbanih zelenih površin za ustvarjanje bolj zdravega in bivanju prijaznega urbanega okolja) je bil namenjen razvoju inovativnih metod in orodij (kot so, npr.: uporaba zelene infrastrukture, vključevanje lokalne skupnosti, pristop upravljanja na več ravneh), ki so prispevali k integriranemu modelu pametnega upravljanja zelenih površin. Uporabnost novih metod in orodij so projektni partnerji testirali, rezultate testov in metode same pa zbrali v priročniku, ki ga je moč uporabiti kot pripomoček pri reformah procesa upravljanja zelenih površin.

Vsi projektni partnerji so pripravili lokalne oz. regionalne analize upravljavskih okvirjev urbanih zelenih površin, pripravo priročnika “Smart Governance Manual” ter načrtov na ravni funkcionalnih urbanih območij, kjer so v sodelovanju z lokalnimi deležniki pripravili predloge strateške vizije in izvedbe prilagojenega inteligentnega modela upravljanja integriranega upravljanja zelenih površin.

Mariborska razvojna agencija je v pilotni aktivnosti testirala izvedljivost participativnih metod vključevanja skupnosti v projekt rehabilitacije degradirane urbane zelene površine, ki se nahaja za stavbami na Pobreški cesti 20 (za poslovno stavbo MRA in za Europarkom), v multifunkcionalni zeleni odprti prostor. V okviru pilota je MRA izvedla dejavnosti, ki so prispevale k dosegu konsenza deležnikov (lastnikov in uporabnikov) o rehabilitaciji te površine ter pripravi konceptualnega predloga, ki je podlaga za pripravo PGD in PZI.

Vodilni partner: Budimpešta, okrožje 12 občina Hegyvidék (Madžarska).

Projektno partnerstvo: Regionalni okoljski center za srednjo in vzhodno Evropo (Madžarska), Razvojni studio Avstrija – Studio iSPACE (Avstrija), ZRC SAZU (Slovenija), Mariborska razvojna agencija (Slovenija), Regija Małopolska (Poljska), Občina Padova (Italija), Mestna četrt Praga 6 (Češka), Agencija za razvoj Zadarske županije (Hrvaška), Občina Krakow (Poljska).

PRIDRUŽENI PROJEKTNI PARTNERJI: Mestna občina Maribor (Slovenija), Mesto Zadar (Hrvaška), Urad za prostorsko načrtovanje Salzburg (Avstrija), Občina Budimpešta (Madžarska), Združenje podnebju prijaznih naselji (Madžarska).

Trajanje projekta: junij 2016–maj 2019.

Skupna vrednost projekta: 2.391.306,02 evrov

Vir financiranja: Interreg Srednja Evropa

Projektno gradivo:

UGB_Priročnik o pametnem celostnem upravljanju zelenih površin

UGB_Priročnik o pametnem celostnem upravljanju

UGB_Poglavitne ugotovitve lokalne analize in študije

UGB_Local assessment and analysis of UGS in FUA Maribor

UGB_Baseline study on the status quo of regional UGS governance and good practices