Preskoči na glavno vsebino

UHO

Naziv projekta: UHO – Let's listen to SMEs
Akronim: UHO

Opis projekta:

Glavni cilj projekta je bil organizirati in izvesti panele na v okviru prioritetnih področjih, podanih s strani Evropske komisije (EK). Glavni namen panelov je bil pridobiti mnenja in povratne informacije s strani malih in srednje velikih podjetij (MSP) pri oblikovanju politike Evropske komisije. Na ta način je želela EK aktivno vključiti MSP-je v proces oblikovanja EU politik.

V okviru projekta so bili organizirani 4 paneli v obliki okroglih miz ali seminarjev. Na vsakem panelu je bilo prisotnih 6–10 MSP. Po vsakem izvedenem panelu so se v bazo EK (IPM platform) vnesli izpolnjeni vprašalniki s strani udeleženih MSP.

Učinki projekta za podjetja:

  • pridobljene podrobne informacije o določeni temi in o prihajajoči EU politiki in zakonodaji;
  • priložnost izraziti, deliti mnenja in razpravljati med seboj in z osebjem Evropske podjetniške mreže o določenih temah in tako pridobiti nov pogled na določeno temo;
  • večja ozaveščenost MSP o uporabi komunikacijskega mehanizma z EK v procesu priprave in sprejetja zakonodaje na področju podjetništva;
  • podaja direktnega mnenja EK-ji in aktivna udeležba pri procesu nastajanja EU politik;
  • pridobitev povratnih informacij o rezultatih izvedenih panelov.


Vodilni partner:

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper.

Projektno partnerstvo:
Gospodarska zbornica Slovenije, RRA Podravje - Maribor.

Trajanje projekta:
marec 2010–marec 2012.

Skupna vrednost projekta:
52.706 evrov.

Vir financiranja:
CIP – Competitiveness and Innovation Framework Programme (Specific Action)