Preskoči na glavno vsebino

Dravska promenada

Naziv projekta: Dravska promenada

Dravska promenada

Kratek opis projekta:

Namen ureditve nabrežij Drave je vzpostavitve Dravskega rekreacijskega obroča, zagotoviti in ponuditi prebivalcem mesta v razširjenemu mestnem središču in turistom uživanje skupnih odprtih prostorov z visoko zgodovinsko vrednostjo in izjemnimi naravnimi danostmi. Cilj projekta je torej oblikovanje prostorov, ki bodo ta obrečni prostor okrepili kot osrednji prostor mesta, oblikovali urbano hrbtenico mesta – urbano os (v obliki obroča gibanja, obroča sprehajanja, kolesarjenja, rolkanja itd.), ki v novih razvojnih ciljih Mestne občine Maribor predstavlja ključni moment, strnjevanja grajenega okolja in povezovanje z reko ločenih mestnih predelov ter vključevanja neposrednega naravnega okolja.

Skupni cilj natečaja je izboljšati obstoječo situacijo v obrečnem prostoru in pridobiti rešitve za:

  • urejanje obrečnega prostora v identifikacijsko, rekreacijsko, turistično območje mesta s prepoznavnim prostorskim konceptom, ki bo omogočal sinergijske učinke,
  • vzpostavitev prepoznavne javne odprte površine, ki ponuja ustrezen prostor za pešce, kolesarje, rekreacijo in druženje na obeh bregovih reke Drave v kontekstu krožne povezovalne poti,
  • vzpostavitev prepoznavnih programskih območij na potezi krožne povezovalne poti, ki navezujejo mestne četrti na prostor reke Drave,
  • izboljšanje prometnega potenciala vodnega in obvodnega prostora reke Drave,
  • izboljšanje rekreacijskega potenciala vodnega in obvodnega prostora (veslanje, splavarjenje/brodarjenje, ponudba na vodi, ...),
  • povezovanje obeh bregov reke Drave (brvi in rečni promet) ter izboljšanje premoščanja reke z novimi povezavami kote mostov.


Koordinator projekta
: RRA Podravje - Maribor.

Projektno partnerstvo: Dravske elektrarne Maribor.

Trajanje projekta: 2020–2025.

Vir financiranja: Mestna občina Maribor