Preskoči na glavno vsebino

Mobilnostno vozlišče Maribor

Naziv projekta: Železniški trikotnik v Mariboru

Mobilnostno vozlišče Maribor

Kratek opis projekta:

Mesto Maribor se srečuje z visoko stopnjo prometne obremenjenosti mestnega središča ter pomanjkanjem parkirnih mest, tako v mestnem središču kot tudi nekoliko širše na bolj obremenjenih lokacijah, npr. v okolici UKC Maribor, fakultet, itd. Za namen razbremenitve mesta, zmanjšanje zastojev ter razbremenitev obstoječih parkirnih površin v mestnem središču predlagamo uvedbo P+R sistema na območju mestne četrti Magdalena. Rešitev je kombinacija zasebnega in skupinskega prevoza ter omogoča, da se uporabnik do lokacije P+R parkirišča pripelje z osebnim avtomobilom, vozilo pusti na površini P+R in pot proti središču mesta ali do druge željene lokacije, ki je obremenjena z zastoji ali mirujočim prometom, nadaljuje z javnim potniškim prometom (vlak ali avtobus), s kolesom ali peš. Prednosti predlagane lokacije so: obstoječa cestna, železniška in kolesarska infrastruktura, na katero bi se predlagano parkirišče navezovalo.

Namen vzpostavitve sistema parkiranja P+R v Mariboru na območju železniškega trikotnika v MČ Magdalena je predvsem:

  • uvedba sodobnega in učinkovitega sistema upravljanja z mirujočim prometom na območju železniškega trikotnika v Mariboru;
  • spodbujanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti, navezava osebnega prevoza na železniški in cestni JPP ter kolesarski in peš promet;
  • učinkovito koriščenje potencialov železniške ter cestne infrastrukture in njuno učinkovito povezovanje;
  • uporabnikom prijaznejša infrastruktura.

Koordinator projekta: RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo: Direkcija RS za infrastrukturo.

Trajanje projekta: 2020–2025.

Vir financiranja: Mestna občina Maribor.