Preskoči na glavno vsebino

Plovnost na Dravi v Mariboru

Naziv projekta: Plovnost na Dravi v Mariboru

Kratek opis projekta:

Namen ureditve plovnosti na reki Dravi v Mariboru je vzpostavitev vseh upravnih ter tehničnih ureditev, ki bodo omogočale javni potniški promet na ožjem območju mesta Maribor ter ureditev prehodov elektrarn in jezov za potrebe turističnih in rekreativnih uporabnikov reke Drave.

Cilj projekta je torej določitev tipov ladij, ki so primerne za ureditev javnega potniškega prometa na reki Dravi ter primernih postajališč za javni potniški promet na različnih lokacijah znotraj Dravske promenade. Ob ureditvi javnega prometa na reki Dravi je potrebno preučiti ureditev splavarjenja, brodu in plovnosti drugih manjših plovil. Potrebno je preučiti ureditev servisne točke za plovila na reki Dravi. Za potrebe prehoda elektrarn in jezov z manjšimi plovili je potrebno preučiti različne tehnične rešitve. Ob tem je potrebno preučiti možnost ureditve plovnosti ter spremembo oz. oblikovanje ustreznih odlokov.

Koordinator projekta
: RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo: Direkcija RS za vode

Trajanje projekta: 2020–2023.

Vir financiranja: Mestna občina Maribor