Preskoči na glavno vsebino

We4SMESLO_5

Naziv projekta: Enhancing innovation management capacity in Slovenian SMEs
Akronim: We4SMESLO_5

Opis projekta:

Projekt We4SMESLO_5 je usmerjen v spodbujanje kompetenc in krepitev zmogljivosti za boljše in uspešnejše upravljanje z inovacijami v MSP. Cilj projekta je omogočiti malim in srednje velikim podjetjem premostitev vrzeli v znanju na področju menedžmenta inovacij ter njihovemu upravljanju za dosego večje tržne učinkovitosti in izboljšanje inovacijskega potenciala podjetij.

Konzorcij bo cilje dosegel preko izvajanja dveh aktivnosti:

  1. Izboljšanje učinkovitosti upravljanja inovacij s trajnostnim vplivom

    Vključevanje MSP-jev v izboljšanje učinkovitosti upravljanja z inovacijami s trajnostnim učinkom. Svetovanja MSP-jem nudijo celosten pristop k ocenjevanju upravljanja inovacij kot ključno gonilno silo za konkurenčnost v MSP-jih. MSP-ji bodo prejeli diagnostiko menedžmenta inovacij na podlagi certificiranega orodja. Temu bo sledilo oblikovanje prilagojenega akcijskega načrta za izboljšanje zmogljivosti na področju menedžmenta inovacij. Projektne aktivnosti so usmerjene v izboljšanje inovacijskega potenciala podjetij.
  2. Upravljanje MSP upravičencev in krepitev zmogljivosti za upravljanje inovacij
    Nudenje podpore inovativnim MSP-jem, ki so pridobila projekt Instrumenta za MSP pri izbiri mentorja (»coacha«) za učinkovito in dobičkonosno koriščenje svojega inovacijskega projekta. Predvideno je nudenje celovite podpore inovativnemu podjetju. Izvedba analize potreb z uporabo certificiranega orodja za identifikacijo področij menedžmenta inovacij, ki se lahko izkažejo kot ovira. Identifikacija in opredelitev ustreznih mentorjev (»coachov«). Zagotovitev nemotene komunikacije med podjetjem in mentorjem. Evalvacija mentorskih storitev ter opredelitev nadaljnjih podpornih ukrepov.

Vodilni partner: Institut »Jožef Stefan«.

Projektno partnerstvo: RRA Podravje - Maribor, Gospodarska zbornica Slovenija, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem.

Trajanje projekta: januar 2020–december 2021.

Skupna vrednost projekta: 149.170,00 evrov.

Vir financiranja: Obzorje 2020 (2014–2020)